Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v. 18-22 Fördjupning i svenska

Skapad 2020-04-13 19:43 i Läroverket Hudiksvall
Välj mellan 8 uppgifter kopplade till arbetsområden vi jobbat med under året. Sagor, fabler, fantasy, äventyr, argumentation, muntlig presentation, källkritik
Grundskola 7 Svenska
Välj själv! Vad vill du fördjupa dina kunskaper om? Du väljer mellan uppgifter som har anknytning till det vi arbetat med under året. Behöver du träna mer på något eller ha mer tid för att färdigställa något du inte hunnit med? Vill du visa dina kunskaper för att höja ditt betyg? Sagor, fabler, fantasy, myter, tidningstext, läsning och lästeknik eller ordklasser? Ett nytt område som heter äventyr finns det också möjlighet att välja. Vad väljer DU?

Innehåll

I arbetsområdet kommer ni träna olika saker beroende på vad ni väljer för uppgift.

Var noga med att ta tillfället i akt och använd tiden väl. Här får ni möjlighet att visa vad ni lärt er och lite till.

Vi arbetar i clio, gör skrivuppgifterna i googledrive och lämnar in dem i unikum

Det ni kan välja mellan ligger i uppgiften nedan.

Uppgifter att VÄLJA mellan

Uppgifter

 • Fördjupning- Prosa; genrer, textläsning, berättarteknik och kopplingar till olika sätt att presentera ett budskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: