Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ung ekonomi

Skapad 2020-04-13 19:13 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 2 Matematik SO (år 1-3)
Varför finns det pengar? Varför betalar vi skatt? Vad kostar olika saker? Vad är det som styr priset på olika varor? Vad ska en familjs pengar räcka till? Hur gjorde man innan det fanns pengar? Detta och mycket annat kommer vi att jobba med under några veckor.

Innehåll

 

Konkreta mål: 

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att:

 • jämföra olika sätt att betala en vara på
 • använda begrepp - expertord i rätt sammanhang
 • förklara och resonera kring olika frågeställningar
 • känna till vad pengarna i ett hushåll ska räcka till varje månad
 • känna till vad vanliga livsmedel kostar
 • kunna räkna pengar

 

Undervisning:

För att ni ska få möjlighet att lära er allt det här ska vi på lektionerna:

 • Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.
 • Läsa faktatexter och se på faktafilmer inom vårt arbetsområde.
 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt, i par och tillsammans kring olika uppgifter.
 • Träna på att använda olika samhällsvetenskapliga begrepp/ord i rätt sammanhang.

 

Centrala begrepp: vara, skatt, samhälle, hyra, köpa, kontokort, kontant, bostad, lön, yrke, budget, byteshandel, mynt, sedel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: