Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom

Skapad 2020-04-14 09:44 i Häggvallskolan Tjörn
BUDDHISM-HINDUISM-ISLAM-JUDENDOM-KRISTENDOM
Grundskola 9 Religionskunskap
Judendom, en världsreligion. Religionen och folket.

Innehåll

SYFTEN FÖR ARBETSOMRÅDET

Du ska;

 utveckla kunskaper om judendomen och i det egna samhället och på andra håll i världen.

 bli uppmärksam på hur människor inom judendom lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

 bli uppmärksam på vilken roll judendom kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation

 utveckla en förståelse för andra människors sätt att tänka och leva.

 utveckla en förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.

 reflektera över livsfrågor

 kunna söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

UNDERVISNINGENS INNEHÅLL

Vad handlar kursen om?

 Centrala tankegångar inom judendom.

 Huvuddragen i judendomens historia.

 Judendomens roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

 Hur religioner kan forma människors identiteter och livsstilar.

 Etiska frågor och människosynen inom judendom.

 

 

 

MATERIAL

NE läromedel

Dator

Multimedia; film, ljudupptagningar och bilder

 

BEDÖMNING

Bedömning sker kontinuerligt under arbetsområdet, både muntligt och skriftligt.

 

Uppgifter

  • Judendom Nedan finns text från NE-läromedel som vi kommer att gå igenom på lektionerna. Är du hemma och missar något så kan du se här vad vi går igenom.

Matriser

Re
Kunskapskrav Världsreligionerna

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Nivå E
Nivå C
Nivå A
RESONERA, DISKUTERA OCH MOTIVERA
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang där du till viss del för diskussionerna framåt Du ger några viktiga argument som hör till ämnet.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där du för diskussionerna framåt Du ger flera viktiga argument som hör till ämnet.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang där du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Du ger många viktiga argument som hör till ämnet.
BESKRIVA OCH FÖRKLARA
Du förklarar och ger exempel
Du beskriver, ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop
Du beskriver, ger exempel, förklarar hur saker hänger ihop och drar slutsatser
UNDERSÖKA, SE SAMBAND/LIKHETER OCH SKILLNADER, ANALYSERA OCH JÄMFÖRA
Du ser enkla samband/likheter och skillnader, gör enstaka analyser och kommer fram till enkla slutsatser.
Du ser inte helt självklara samband/likheter och skillnader, gör ett flertal analyser och kommer fram till ganska avancerade slutsatser.
Du ser ej självklara samband/likheter och skillnader, gör många analyser och kommer fram till långtgående slutsatser.
ANVÄNDA CENTRALA BEGREPP
Du använder viktiga nyckelord på ett i huvudsak fungerande sätt och visar förståelse för enstaka centrala begrepp inom religionskunskap.
Du använder viktiga nyckelord på ett relativt väl fungerande sätt och visar förståelse för flera centrala begrepp inom religionskunskap.
Du använda viktiga nyckelord på ett väl fungerande sätt och visar förståelse för många centrala begrepp inom religionskunskap.
ANVÄNDA KÄLLOR
Du använder dig av några få källor. Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett några få källor.
Du använder dig av flera källor och källor av olika slag Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Du använder dig av flera källor och källor av olika slag Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
KUNSKAPER
Du har grundläggande (fakta) kunskaper
Du har goda (fakta) kunskaper
Du har mycket goda (fakta) kunskaper
VÄRDERA OCH UTTRYCKA ÅSIKTER
Du värderar en eller någon åsikt och uttrycker dig med enkla resonemang som bygger på till viss del underbyggda argument och du kan i viss mån växla mellan olika perspektiv/åsikter.
Du värderar några åsikter och uttrycker dig med utvecklade resonemang som bygger på relativt väl underbyggda argument och du kan i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv/åsikter.
Du värderar ett flertal olika åsikter och uttrycker dig med välutvecklade resonemang som bygger på väl underbyggda argument och du kan i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv/åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: