Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering, algoritm

Skapad 2020-04-14 10:05 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Istället för "Mall för pedagogisk planering Nybohovsskolan" i rubriken, skriv; Årskurs + ämne + egen rubrik Ingresstext: En sammanfattande text om området, gärna något som får eleverna nyfikna på området eller med verklighetsanknytning. Varför ska vi arbeta med detta?
Grundskola 4 Matematik
En algoritm är en exakt steg-för-steg-beskrivning med instruktioner för hur du löser ett problem eller utför en uppgift. Ungefär som en detaljerad instruktion eller recept.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med algoritmer. Vi ska skapa algoritmer som kan användas vid programmering.  Vi ska lösa problem med hjälp av algoritmer. Vi ska träna oss att använda programmeringskoder.  Vi ska prova programmera. 

 

Vecka: 

V. 17, 18, 19.

 

Syfte: 

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighetet att utveckla kunskaperna i att använda digitala verktyg och programering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar för att programera, presentera och tolka data. 

 

Mål:

Du ska kunna skapa algoritmer. Du ska kunna lösa problem med hjälp av algoritmer. Du ska kunna beskriva tillvägagångssätt och prata om rimligheten. Du ska kunna använda algoritmer i programering. Du ska kunna 

 

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att arbeta i matteboken Favorit 4. 

Vi kommer att arbeta med föremål som ska förflyttas.

Vi kommer att prova programera i Scratch

 

 

 

Kunskapskrav: Lägg in i matrisform.

 

 

 

Bedömingsform: Här skrivs hur eleverna bedöms.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: