Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - friluftsliv och utevistelse med fokus på allemansrätten

Skapad 2020-04-14 10:05 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Istället för "Mall för pedagogisk planering Nybohovsskolan" i rubriken, skriv; Årskurs + ämne + egen rubrik Ingresstext: En sammanfattande text om området, gärna något som får eleverna nyfikna på området eller med verklighetsanknytning. Varför ska vi arbeta med detta?
Grundskola 4 – 5 Idrott och hälsa
Vi ska under två veckor genomföra olika aktiviteter och lekar utomhus. Ni kommer få lära er mer om allemansrätten och vilka rättigheter och skyldigheter vi människor har ute i naturen.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? Här beskrivs själva arbetsområdet. 

 

 Vi ska under dessa veckor genomföra olika lekar och aktiviteter utomhus. Ni ska under aktiviteterna förhålla er till allemansrättens regler. 

 

Vecka: Vilka veckor vi läser detta.

 

 v.16-v.18

 

Syfte: Varför läser vi detta?

 

 Syftet med området är att ni ska få kännedom om vilka skyldigheter och rättigheter som vi har när vi rör oss i naturen. 

 

Mål: Vad ska du känna till/kunna när området är färdigt?

 Ni ska kunna ge exempel på vilka rättigheter och skyldigheter vi har när vi rör oss ute i naturen. 

 

 

Arbetssätt: Hur kommer undervisningen se ut?

 Olika aktiviteter och lekar utomhus anpassade efter allemansrättens regler.

 

 

Kunskapskrav: Lägg in i matrisform.

 Se mall för matris nedan. 

 

 

Bedömingsform: Här skrivs hur eleverna bedöms.

 Diskussioner kring allemansrätten. Exitnotes efter lektioner där ni får svara på frågor om vilka rättigheter och skyldigheter vi har ute i naturen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  C 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Friluftsliv och utevistelse

(F/U) Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

E
C
A
Anpassa friluftsaktiviteter
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: