Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konflikt och jämlikhet vt 2020

Skapad 2020-04-14 10:02 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Samhällskunskap Historia
Vecka 16-20 2020

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • visa kunskaper om konflikthantering i världen
  • resonera
  • analysera och använda historiska källor
  • dra slutsatser och se lösningar

 

ARBETSSÄTT

Vi läser både gemensamt och enskilt i häftet. Du genomför olika övningar som tränar din förmåga att resonera och analysera. Du visar din kunskap i två prov, ett parprov/enskilt och ett individuellt. Parprov/enskilt genomförs vecka 20 och det individuella provet genomförs vecka 20.

 

BEDÖMNING

I det individuella provet visar du din kunskap att:

  • känna till om konflikthantering utifrån FN:s arbete
  • resonera om fattigdomen i världen med hjälp av FN:s milleniemål
  • resonera om hur konflikter i världen påverkar andra länder utifrån faktorer som ekonomi, flykting, handel och hot.

I parprovet/enskilt visar du din kunskap att:

  • analysera diagram, dra slutsatser och förklara

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan använda samhällsvetenskapliga och historiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

C

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven kan använda samhällsvetenskapliga och historiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

A

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor och beskriver då komplexa med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven kan använda samhällsvetenskapliga och historiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser

Hi Sh
Konflikt och jämlikhet vt 2020

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
På väg i utveckling mot högre kunskapskrav
C
På väg i utveckling mot högsta kunskapskrav
A
Samhällskunskap
Kunskaper
Du visar grundläggande kunskaper genom att några uppgifter besvaras korrekt.
Du visar goda kunskaper genom att större delen av uppgifter besvaras korrekt.
Du visar mycket goda kunskaper genom att alla uppgifter besvaras korrekt.
Samhällskunskap
Resonera
Du resonerar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Historia
Analysera och dra slutsatser
Du analyserar någon del av undersökningsuppgiften med hjälp av diagrammen och förklarar till viss del din analys och dina slutsatser. Du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du analyserar större delen av undersökningsuppgiften med hjälp av diagrammen och förklarar tydligt din analys och dina slutsatser. Du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du analyserar undersökningsuppgiften med hjälp av diagrammen och förklarar utvecklat din analys och dina slutsatser. Du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Begrepp
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder begrepp i alla sammanhang där begreppen är relevanta och ger vid behov träffande exempel med stor betydelse för förståelsen, vilket ger begreppen ett djup.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: