Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-planering åk 5 v. 16-19

Skapad 2020-04-14 10:11 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Samhällskunskap
Samhälle betyder att hålla samman, gemenskap. Samhällskunskap handlar bl.a. om hur vi lever i olika samlevnadsformer och familjer, jämställdhet och könsroller m.m.

Innehåll

Nu har det blivit dags att jobba med ett nytt arbetsområde i SO: n. Vi kommer nu att ta reda på hur Sverige var förr och nu, familjens roll, att gifta sig, skilja sig, sambo, adoption, jämställdhet och skolplikt.

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

Syftet med undervisningen är att

§  visa hur familjer kan se ut idag och förr i tiden

§  när föräldrar flyttar isär

§  visa vilka rättigheter och skyldigheter man har

§  lagar och normer

§  Skolan förr och nu

§  Skolplikt

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan (Samhällskunskap 4 – 6)

 

§  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

§  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

§  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Konkreta mål

Du ska efter arbetsområde:

§  Ge exempel på hur familjer ser ut idag och förr

§  Diskutera jämlikhet och veta vad det innebär

§  Kunna berätta vilka rättigheter och skyldigheter som barn har i samhället

§  Jämföra skolan förr och nu

§  Förklara och använda begrepp som hör till området

 

Så här arbetar vi med ämnesområdet

§  Vi kommer att läsa texter som rör ämnet

§  Vi ska diskutera och förklara begrepp

§  Se film

§  Gå igenom lagar och regler

§  Jämföra

Uppgifter

 • Samhällskunskap v.20 Lektion 1 - 3

 • Samhällskunskap v.20 Lektion 1 - 3

 • Vecka 17 lektioner 1- 3 Samhällskunskap

 • Vecka 16 lektioner 1- 3 Samhällskunskap

 • Vecka 18 lektioner 1-2 Samhällskunskap

 • Vecka 19 lektioner 1- 3 Samhällskunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: