Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Procent

Skapad 2020-04-14 10:47 i Bleketskolan Tjörn
Grundskola 7 Matematik
Procent och procenträkning använder man nästan överallt i samhället. Tex när man vill presentera jämförelser och undersökningar, eller när man vill locka dig med billiga priser. Nu lär vi oss om procent så att vi blir kunniga och medvetna (och slipper bli lurade).

Innehåll

BEGREPP

Procent

Betyder hundradelar, eller ”av hundra”. Ett sätt att beskriva en andel eller storleken på ett tal.

Andel

En andel beskriver hur stor del av det hela någonting är. Andel kan beskrivas i decimalform, procentform eller bråkform.

Del

Delen beskriver hur stor biten är av det hela. Delen finns i täljaren om det är ett bråk, eller om du ska göra en beräkning för att få fram andelen i tex decimalform eller procentform.

Det hela

Det hela beskriver hur stort allt är (100%). Det hela finns i nämnaren om det är ett bråk, eller om du ska göra en beräkning för att få fram andelen i tex decimalform eller procentform.

Procentform

Talar om hur stor delen av det hela är i hundradelar. Hundradel skrivs med hjälp av %-tecknet.

 

 

Bråkform

Talar om hur många delar av en hel det är. Delarna finns i täljaren, det hela hittar du i nämnaren.

 

 

Decimalform

Visar hur många tiondelar och hundradelar det finns i ett tal genom positionerna efter decimaltecknet.

 

UNDERVISNING

För att nå målen skall du träna/göra följande

Lära dig om procentens tre basproblem: 

 • Beräkna andelen (procenten)
 • Beräkna det hela
 • Beräkna delen 

Lära dig om procentuella förändringar: 

 • Förändring i procent – höjning och sänkning

dvs genom att

·       beräkna hur mycket en viss procent är av något

·       göra beräkningar med höjning och sänkning i procent,

·       beräkna hur många procent en andel är

·       förstå och använda procent vid jämförelser

·       uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform

·       beräkna hur mycket 100% är

Fördjupning

·       mer om att beräkna delen, andelen och det hela. 

I undervisningen kommer följande att ingå

·       faktagenomgångar

·       enskilt arbete

·       diskussioner i grupp

·       avsnittet kommer att avslutas med ett prov

 

Ni kommer att jobba med:

1.   Uppgifter i boken enligt egen planeringen ligger ni i fas med uppgifterna för varje dag behöver ni inte räkna hemma. Läxa är annars att vara i fas.

2.   Genomgångar enligt nedan. Om du missat någon genomgång eller vill få en till rekommenderar jag att titta på Youtube.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC0uA88O8pF-dM53MKIG6jibQP4XkRy7A

 

 

 

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

Fredag

Vecka 13

Genomgång:

·       Det hela är 100%

·       En tiondel är 10% …

 

Räkna

Genomgång:

·       Höjning och sänkning

·       En hundradel är 1%

Räkna

Räkna

Räkna

Vecka 14

Genomgång:

·       Beräkna det nya värdet

Räkna 

Genomgång:

·       Hur många procent?

Räkna

Räkna

Räkna

Vecka 15

Lov

Lov

Lov

Lov

Vecka 16

Lov

 Genomgång:

·       Bråkform, decimalform och procentform

Uppgifter:

Grön 48 – 54

 

Genomgång:

·       Räkna med procent i decimalform

 

Uppgifter:  

Grön 55 - 61

Räkna

Vecka 17

Genomgång:

·       Beräkna det hela

 

 Uppgifter:

Grön 62 - 68

 

Genomgång:

·       Blandat med procent

 

Uppgifter:

 

Grön 68 - 76

Räkna

Diagnos

Vecka 18

Genomgång diagnos/rättning

 

 

Förbered inför prov:

Blå eller röd kurs

Förbered inför prov:

Blå eller röd kurs

Förbered inför prov:

Blå eller röd kurs

Vecka 19

Prov del 1

Förbered inför prov del 2:

Blå eller röd kurs

Prov del 2

 

 

 

 

 

BEDÖMNING  

Förmågor

E

C

A

Lösa

problem

 

Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt

Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt

Du löser problem på ett ändamålsenlig och effektivt sätt

Fakta/

begrepp

 

Du har grund-läggande kuns-kaper om procent

Du har goda kunskaper om procent

Du har mycket goda kunskaper om procent

Metod/redo-visning

 

Dina metoder/

redovisningar är enkla och går att följa till viss del

Dina metoder/redo-visningar är ut-vecklade och går att följa

Dina metoder/redo-visningar är välut-vecklade och ny-anserade och går att följa

Reflektion/

Analys/
Kommunikation

 

Du prövar och bidrar till att diskussionen leder framåt

Du prövar, omprövar på ett mer utvecklat sätt, formulerar problem som efter bearbetning för diskussionen framåt

Du prövar och omprövar systematiskt efter någon form av princip eller struktur, detta för diskussionerna framåt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Matematikprov Procent del 1

 • Matematikprov Procent del 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: