Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fripp idrott och rörelse på fritids planerad aktivitet

Skapad 2020-04-14 10:52 i Skebo fritidshem Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 6
Inom fritids verksamhet har vi möjlighet till att utmana och skapa ett lustfyllt lärande, då fokus utgår från elevers intresse och behov.

Innehåll

Idrott och rörelse på fritids

Tidsperiod

vt 2020 vecka 17-23

 

Målet med undervisningen för planeringen är att ni elever sammanfattningsvis ska ges förutsättningar att utveckla er förmåga att:

 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

  

Hur ska vi utvärdera om vi nått de mål vi önskade?

 • Du utvärderar aktiviteterna tillsammans med pedagogerna i samlingen efter avslutad aktivitet.
 • Vi pedagoger genomför även en egen utvärdering av, hur vi upplevt att aktiviteten idrott och rörelse genomförts och
  hur du deltagit.

 

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

På idrott och rörelse genomför vi planerad fysisk aktivitet, inomhus eller utomhus.

I samlingen introduceras den planerade uppvärmningsaktiviteten som sedan genomförs.

Efter avslutad uppvärmning återsamlas vi för en introduktion av huvudaktiviteten som sedan genomförs.

Vi avslutar med en samling, där vi tillsammans utvärderar vilka möjligheter till lärande vi haft i aktiviteten. 

 

Utvärdering av planeringen:

Utvärdering av planeringen sker efter varje genomfört tillfälle.

 

Underlag är delvis taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur/Läroplanen kap. 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: