Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English speaking countries

Skapad 2020-04-14 11:03 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Tillsammans med alla åtta miljarder människor på vår jord finns det omkring 7000 olika språk. Det största språket av dem alla är engelska som talas av nästan två miljarder människor. I vilka länder bor dessa människor? Detta ska undersökas inom detta arbetsområde som heter "English speaking countries".

Innehåll

ENGLISH SPEAKING COUNTRIES 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Vad ska vi lära oss?

 • få ett utökat ordförråd som rör landets samhälleliga och kulturella företeelser 
 • kunna beskriva ett land utifrån olika aspekter så som geografi, historia, natur/klimat, sevärdheter och högtider. 
 • kunna sammanställa och presentera fakta från olika källor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Hur ska vi lära oss?

 • genom att söka information via olika källor från internet och litteratur.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Varför ska vi lära oss?

Engelska är ett av världens största talade språk, och kan man tala och skriva i detta språk så kan man kommunicera med en stor del av världens befolkning. Kunskapskraven utifrån läroplanen säger dessutom:

 • att man kan förstå innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • att man visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • att man kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • att man i muntliga framställningar av olika slag kan formulera sig.
 • att man i muntlig interaktion kan uttrycka sig.
 • att eleven kan förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

The assignment:

You are going to be put in a group of 2-3 students. Together with the rest of your group you are going to find facts about the country your group has been given. When you have collected all the facts that you need compile your facts in one poster.

The countries to choose from are Australia, Canada, India, Ireland, New Zealand, United Kingdom and USA.

 

Facts to look for: 

 • Geography of your country 
 • History 
 • Something to do, tourist attractions 
 • Climate 
 • Holidays 
 • A famous person 
 • Other interesting facts you can find, for example, school system, what children do in their free time, popular sports etc.

Prepare two questions about your country to give to your classmates. '

Good luck! 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Sources to use in search of information:

 • www.landguiden.se
 • www.wikipedia.se

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

Different accents of english around the world!

Engelskan har mängder med olika dialekter beroende på vart i världen man befinner sig. Nedan kommer några kortare filmer där vi får höra hur olika människor pratar i olika delar av engelsktalande länder.

Australien - allmän, kultiverad eller "bred" dialekt?

I Australien finns det i regel tre olika typer av dialekter. Denna film visar den "breda" dialekten.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Kanada - eh?

Det kan vara svårt att höra skillnaden mellan amerikansk engelska och kanadensisk engelska, men det finns vissa ord eller uttryck, till exempel "eh" som används i slutet av meningar. Lås oss undersöka mer i videon nedanför.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Storbritannien - landet med 30 olika dialekter!

England, Nordirland, Skottland och Wales utgör Storbritannien. Detta väldiga ö-rike har mängder med olika dialekter beroende på vart i landet man befinner sig. Låt oss lyssna på några i denna film.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Indien - 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Irland - ön med skön grön stämning

Nordirland tillhör Storbritannien, medan Irland är en självständig stat som besitter flera olika dialekter. Låt oss lära oss lite mer.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Nya Zeeland - 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

USA - ett land med 50 olika dialekter (en för varje delstat)

Många kanske inte tänker på att befolkningen i USA besitter flera olika typer av dialekter beroende i vilken delstat man befinner sig i. Hör du någon skillnad i nedanstående film?

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: