Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk7 - c'est presque l'été! - v.16-21

Skapad 2020-04-14 11:17 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Nu är det vår och vi ska arbeta med alla fyra färdigheter genom olika kortare teman. Vi fortsätter jobba med presens av regelbundna verb och utvecklar vårt ordförråd. Det blir ett prov i att tala franska och ett skriftligt arbete som kommer att bedömas.

Innehåll

mercredi 15/4:

- les vacances de pâcques - c'était bien?

- översättningsrace i grupper, vad minns vi?

- läsförståelse "le blog de Paul"

- vi övar på att utveckla meningar: "donc", "parce que", "car", "mais".

 

lundi 20/4:

Devoirs: CONTRÔLE på Quizlet "Chez nous 2 fraser från kapitel 1-4". Fraser som slutar på ... måste du kunna avsluta på franska!

- Vi repeterar böjningen av -er verb i presens med övningar.

- Vi övar hörförståelse om fritidsintressen.

- Vi övar på att tala inför provet på onsdag genom att hålla dialoger för varandra och andra övningar.

 

Mercredi 22/4:

- Prov på TALA. Frågor att kunna svara på:

1.Comment t’appelles tu?

2.Quel âge as-tu?

3.Quelle est la date de ton anniversaire?

4. habites-tu?

5.Comment est ta famille? (nom et âge)

6.Quelles couleurs aimes-tu / n’aimes tu pas?

7.As tu un animal? (nom, âge, couleur). Qu’est-ce que ton animal aime / n’aime pas?

8.Qu’est-ce que tu aimes / n’aimes pas faire? (des activités)

9.Quelle saison aimes-tu?

10.Comment est ton école? (matières, horaires, etc.)

 

-       Vi arbetar i smågrupper med läsförståelseövningar i under tiden som någon har prov.

-       Om alla har hunnit färdigt jobbar vi med regelbundna verb i presens.

 

Lundi 27/4:

- Devoirs: arbetsblad om -er verb i presens.

- Lecture Plus: 12, Rue Carnot. Lag-quiz. 

 

Mercredi 29/4:

- repetition muntligt och skriftligt.

- Översättningsrace.

 

Lundi 4/5:

-       Devoirs: öva glosor och grammatik inför skriftlig bedömning.

-       Skriftlig bedömning.

-       PROJET: on fait un film.

 

Mercredi 6/5:

-       PROJET: on fait un film

 

Lundi 11/5:

-        PROJET: on fait un film

 

Mercredi 13/5:

-       PROJET: on fait un film:

o   avslut

o   uppvisningar

Lundi 18/5:

-       filmvisning

 

Mercredi 20/5:

-  sista lektionen denna termin!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Franska TALA och SKRIVA

Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
-når för närvarande ej kunskapskraven
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka förbättringar av egna framställningar.
kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
kan formulera sig enkelt, relativt tydligt, och relativt sammanhängande. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
-når för närvarande ej kunskapskraven
Kan i interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan i interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan i interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
förmågan att använda strategier för att göra sig förstådd
-når för närvarande ej kunskapskraven
kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift
förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
-når för närvarande ej kunskapskraven
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka förbättringar av egna framställningar.
kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
kan formulera sig enkelt, relativt tydligt, och relativt sammanhängande. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
-når för närvarande ej kunskapskraven
Kan i interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Kan i interaktion uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Kan i interaktion uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
förmågan att använda strategier för att göra sig förstådd
 • M2
-når för närvarande ej kunskapskraven
kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: