Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Örbyskolan 9B Världsreligionerna- ett arbete om att hitta likheter

Skapad 2020-04-14 11:17 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Ämnesområdet behandlar de tre monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under vårterminen läser vi om de fem världsreligionerna med särskild tyngd på hinduism och buddism. Vi kommer att jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna, högtider och religiösa traditioner.

Innehåll

 Kunskaper

Du ska:

Känna till religionernas ursprung, släktskap  och utbredning.

Ha grundläggande kunskaper om de olika religionernas läror och heliga skrifter samt hur dessa kommer till uttryck i livsregler, högtider, ceremonier och riter.

Kunna se likheter och skillnader mellan religionerna.

Kunna se kopplingar mellan samhälle och religion.

Kunna argumentera och resonera kring några viktiga livsfrågor.

 

Undervisning

Genomgångar, filmer.

Skriftliga och muntliga sammanfattningar.

Klassrumsdiskussioner.

Bedömning

Det som kommer bedömas är:

  • Ditt deltagande i klassrumsdiskussionen
  • Dina skriftliga sammanfattningar, reflektioner och analysfrågor utifrån givna frågeställningar.

Särskild vikt kommer att läggas vid din förmåga att jämföra och analysera de olika religionerna samt se kopplingar mellan samhälle/människa/livsstil och respektive religion.

De kunskaper och förmågor som visas upp kommer att bedömas enligt matrisen nedan

 

Matriser

Re
Världsreligionerna

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begreppen- centrala tankegångar
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar.
Jämförelse
Eleven kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner.
Samhällspåverkan
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: