Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi gör musik - med teknik

Skapad 2020-04-14 11:41 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Många barn gillar att göra musik på enkla sätt, exempelvis att sjunga och klappa rytmer med händerna. Ett sätt att förstärka och utveckla denna lust för musik är att låta dem designa och konstruera enkla musikinstrument.
Grundskola F – 3 Musik Teknik
I det här området kommer vi lära oss om olika instrument och konstruera egna med hjälp av enkla medel.

Innehåll

Pedagogisk planering Vi gör musik

Syfte:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

 

Mål:

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 •  skapar musik samt gestaltar och kommunicerar egna musikaliska tankar och idéer.
 •  bli förtrogen med musikinstrument i vardagen.
 •  skapar instrument med olika material. 
 • skapar musik med rytm tillsammans med andra. 

Uppgifter:

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • skapa egna instrument av varierande material.
 • repetera olika sorters instrument. 
 •  komponera musik tillsammans med andra.
 •   utvärdera ditt arbete.

Bedömning:

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • delta på lektioner och genomföra arbeten.
 • skapa egna instrument.
 • skapa musik med egna instrument.

Källor:

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 

 •  Teknik tillsammans - vi skapar musik!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: