Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott år 5 vt 2020

Skapad 2020-04-14 12:00 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
.

Innehåll

I början av vårterminen kommer vi diskutera vad som menas med hälsa, vilka positiva effekter fysisk aktivitet ger samt hur vi förebygger skador. Detta gör vi genom teorilektioner,  att testa på olika konditionsbanor, stationsbanor samt reflektera över vad som händer när vi tränar.

Vi kommer även öva på vår kroppskontroll genom redskapsgymnastik, få dansa och röra oss till musik samt fortsätta arbeta med komplexa rörelser i lekar och olika bollspel. 

Eleverna kommer även själva få testa på att hålla i lektioner/övningar. Eleverna väljer ett moment/område som de vill visa och planerar upp olika övningar/lekar som passar kamraterna. Detta gör de antingen ensamma eller tillsammans med någon klasskamrat.  
De elever som behöver mer simträning kommer att erbjudas detta under våren. Vi kommer även fortsätta att prata om
nödsituationer vid vatten.
När utomhusperioden börjar kommer vi ha olika utelekar, samarbetsövningar, friluftsliv, prata om allemansrätten och lära oss orientera i vår närmiljön. 

 Undervisning och arbetsmoment:

 • Utomhusaktiviteter såsom lekar och samarbetsövningar. 
 • Olika lekar , bollspel och dess regler. (Hur man förstår, följer regler, växlar roller, anpassar sina rörelser individuellt och till sina kamrater.)
 • Genomgång av allemansrätten, karttecken och orienteringens grunder
 • Friidrott, löpning, redskapsgymnastik (Hur man använder sig av de sammansatta motoriska grundformerna.)
 • Förebyggande av skador vid utevistelse.
 • Friluftsliv
 • Samtal och reflektion om egna upplevelser av fysisk aktivitet.
 • Takt och rytm. (Pröva på olika danser samt göra egna danser,)
 • Simning. (Träna för att nå målet i år 6. Kunna simma 200m varav 50m ryggsim.)
 • Hantera nödsituationer vid vatten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa kunskapskrav år 4-6

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Motoriska grundformer
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Rörelser till musik
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
Simning
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Påverkan på hälsan och den fysiska förmågan
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Aktiviteter utomhus
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering med hjälp av karta
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Hantera nödsituationer
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Skador i samband med idrott
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: