Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa skönlitteratur åk 8

Skapad 2020-04-14 12:26 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska läsa boken "Flyga drake" av Khaled Hosseini.

Innehåll

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 

      Din förmåga att läsa en längre skönlitterär bok (Läsa)

 

      Din förmåga att kunna besvara innehållsfrågor kring handlingen i en bok (Sammanfatta)

 

      Din förmåga att förstå, tolka och förstå budskapet i en bok (Tolka)

 

      Din förmåga att göra textkopplingar (Text – till världen) att koppla det som händer i boken med händelser som händer i världen, nya som historiska (Sammanfatta/Tolka)

 

      Din förmåga att tolka metaforer och liknelser (Tolka)

 

Arbetsgång

 

Du kommer att få

 

      Läsa boken Flyga drake under lektionstid och hemma, individuellt och gemensamt i klassen.

 

      Beting - där du varje vecka ska ha läst ett visst antal kapitel i boken.

 

      Diskutera bokens innehåll och språk muntligt tillsammans med dina klasskamrater.

 

      Diskutera bokens innehåll och språk individuellt via skriftliga uppgifter.

 

Kopplingar till Läroplanen

 

 

 

Matriser

 

Matriser

Sv SvA
Matris Svenska 7-9: Läsa

Når inte målen
E
C
A
Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: