Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellan björn v.16-24

Skapad 2020-04-14 13:00 i Skandinaviska stiftelsen för utbildning Fristående förskolor
Förskola
Naturtema

Innehåll

 

Vecka 16

Måndag

LEDIGA

 

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven R & S. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut sen får barnen måla bokstaven. Om den pedagog som håller i samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Onsdag

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ utifrån vårt tema teknik.

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Torsdag

Under torsdagen är fokuset på läsningen. Antingen läser gruppen boken om liten (https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Broschyrer/Jag%20vill%20veta/Liten_0703.pdf) eller så kan gruppen gå till biblioteket. Planera utifrån vilken tid, det passar bäst att gå till biblioteket.

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Fredag 

Samlingen kommer hantera temat cirkus, barnen får öva på sånger vi ska uppträda med barnen kommer få välja själva vilken låt dom vill sjunga utav dom sångerna vi har på avdelningen.. Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker (se lista från Emelie (ska sitta i planeringspärmen). Annars googla andra pyssel)

 

Syfte:

 

 • Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen.

 • Utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga.

 • Utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. 

 

Vecka 17

Måndag

Barnen går ut i naturen och letar efter skräp. Barnen samlar skräp i en påse och detta sparas till ett annat tillfälle. Prata även med barnen om vilket skräp vi inte rör, ex tuggummi, cigaretter och snus, glas. Barnen får ha plasthandskar medan vi plockar skräp. Saker som kan ruttna sparas inte utan kastas, förklara även varför detta skulle kunna ligga kvar i naturen.Syfte:

 • Att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven,T. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut sen får barnen måla bokstaven. Om den pedagog som håller i samlingen kan TAKK används även detta som stöd. Syfte: 

 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Onsdag

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ utifrån vårt tema teknik och miljö såsom målarbilder om sopsamlarmonsterna, pyssel, ljudbordet, blue-bot m.m. (Målarbilderna hittar du planeringspärmen)

 

Syfte:

 •  Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen 

 

Torsdag

Under torsdagen är fokuset på läsningen. Men innan detta repeteras ämnet från måndagen. Vad pratade vi om? Vad tyckte vi var viktigt att ha med oss? 

Efter detta kan sagan om sopsamlarmonster läsas, eller så kan gruppen gå till biblioteket. Planera utifrån vilken tid som finns. Gruppen kan även repetera genom att läsa om kroppen, måla utifrån vad vi tidigare läst osv

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

Fredag 

Barnen får välja vilka sånger som dom vill sjunga på avslutningen av dom sångerna vi har på avdelningen. Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker.

 (se länken från https://www.sopsamlarmonster.se/pyssla/ )

 

Syfte:

 • Att utmana och stimulera i sin utveckling av språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknik.

 

Vecka 18

Måndag

Källsortera skräpet vi samlade veckan innan. Prata om varför vi källsortera. Se bifogat material. Om barnen har samlat något som hör hemma i naturen lämnar vi tillbaka detta alternativt sparar till pyssel om möjligt. Materialet finns på avdelningen 

 

Material som vi källsorterar

• glas

• papper

• kartong

• metall

• kompost

 

Syfte:

 • Utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

 • Skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven,U. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut och sen får barnen måla bokstaven. Om den pedagog som håller i samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

 

Syfte: 

 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Onsdag

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ utifrån vårt tema teknik.

 

Syfte:

 •  Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 • Får inflytande över sina aktiviteter 

 

Torsdag

Under torsdagen är fokuset på läsningen. Men innan detta repeteras ämnet från måndagen. Vad pratade vi om? Vad tyckte vi var viktigt att ha med oss? 

Efter detta kan en ny bok läsas, eller så kan gruppen gå till biblioteket. Planera utifrån vilken tid som finns. Efter läsningen börja skriva brev till sopsamlarmonsterna. Barnen får själva säga vad de vill säga till sopsamlarmonsterna och fröken skriver ner det barnen vill meddela. ( papper hittar du planeringspärmen)

 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 

Fredag 

Öva på sångerna inför avslutning under samlingen från vår sångpåse på avdelningen . Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker (se lista från Emelie). Annars googla andra pyssel.

 

Syfte:

 • Att utmana och stimulera i sin utveckling av språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknik

 

Vecka 19

Måndag

OOBLECK EXPERIMENT. Se bifogad bild för recept. Barnen får experimentera med viskositeten. Vad händer när jag rör handen snabbt/långsamt? Och varför?

 

Syfte:

 • Barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap, …., samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven,V. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut och sen får barnen måla bokstaven. Om den pedagog som håller i samlingen kan TAKK används även detta som stöd. Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Onsdag

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ utifrån vårt tema, teknik.

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 • Får inflytande över sina aktiviteter 

 

Torsdag

Under torsdagen är fokuset på läsningen. Men innan detta repeteras ämnet från måndagen. Vad pratade vi om? Vad tyckte vi var viktigt att ha med oss? 

Efter detta kan en ny bok läsas, eller så kan gruppen gå till biblioteket. Planera utifrån vilken tid som finns. 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 

Fredag 

Öva på sångerna inför avslutning under samlingen. Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker.

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. 

 • Att utmana och stimulera i sin utveckling av språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknik

 

Vecka 20

Måndag

Vattenexperiment. Vad sjunker, och vad flyter? Använd olika material, låt barnen testa och få ge sina olika förklaringar. Berätta sedan om varför det flyter/sjunker.

Material som kan tänkas användas; träkulor, löv, stenar, papperstussar, kottar, ekollon och eventuellt något barnen hittar på.

 

Materialista.

•Träkulor

• löv

• kottar

• ekollon

• Olika storlekar på bunkar

• stenarSyfte:

 • Barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap, …., samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven X. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut, både som skrift och tecken. Om pedagogen som håller samlingen kan TAKK används även detta som stöd. Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Onsdag

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ utifrån vårt tema teknik.

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Torsdag

FÖRSKOLANS DAG

Vi dansar på gården, blåser såpbubblor, ansiktsmålning.

Se specifik planering för förskolans dag?

 

Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker (googla andra pyssel)

 

Syfte:

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen. 

 • Att utmana och stimulera i sin utveckling av språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknik

 

Vecka 21

Måndag

Sångsamling, sen aktiviteter på gården med barnen som vattenlek, kurragömma och dans.

 

Syfte:

 • att barnen får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. När barnen är delaktiga blir de mer involverade i verksamheten. 

 •  Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Tisdag

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven,Y. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut sen får barnen måla bokstaven.. Om den pedagog som håller i samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Onsdag

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ utifrån vårt tema teknik.

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Torsdag

 

FÖRSKOLAN ÄR STÄNGD

 

Fredag 

Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker (googla andra pyssel)Syfte:

 • Utvecklar sin förståelse för teknik i naturen. 

 • Att utmana och stimulera i sin utveckling av språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknik

 

Vecka 22

 

Måndag

Prata om ungefär tre olika fågelarter t.ex. skata, kråka talgoxe. Visa bilder hur de ser ut och hur de låter, vad de äter, hur de lever m.m. Gå till skogen och leta efter de fåglarna ni har pratat om.

 

Syfte: 

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur.

 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.Tisdag

 

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven,Z. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut sen får barnen måla bokstaven.. Om den pedagog som håller i samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.Onsdag

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ utifrån vårt tema teknik.

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen
Torsdag

Under torsdagen är fokuset på läsningen. Men innan detta repeteras ämnet från måndagen. Vad pratade vi om? Vad tyckte vi var viktigt att ha med oss? 

Efter detta kan en ny bok läsas, eller så kan gruppen gå till biblioteket. Planera utifrån vilken tid som finns. 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa
Fredag 

Öva på sångerna inför avslutning under samlingen. Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker.Syfte:

 • Att utmana och stimulera i sin utveckling av språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknik
Vecka 23Måndag

Barnen får göra fågelmat tillsammans med pedagoger till de fåglarna vi har pratat om. (Receptet hittar du agnetastrgrd.blogspot.com) se även listan som man har skrivit ut.

 

Syfte: 

 • Utveckla förmågan att ta hänsyn till djuren och vilja hjälpa dem.

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp.
Tisdag

 

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven,Å, Ä, Ö. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut sen får barnen måla bokstaven.. Om den pedagog som håller i samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

Onsdag

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ utifrån vårt tema teknik.

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

 

Torsdag

Under torsdagen är fokuset på läsningen. Men innan detta repeteras ämnet från måndagen. Vad pratade vi om? Vad tyckte vi var viktigt att ha med oss? 

Efter detta kan en ny bok läsas, eller så kan gruppen gå till biblioteket. Planera utifrån vilken tid som finns. 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 

Fredag 

Öva på sångerna inför avslutning under samlingen. Efter en kort samling finns två alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker.Syfte:

 • Att utmana och stimulera i sin utveckling av språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknikVecka 23

 

Måndag

Barnen får ta med sig fågelmaten som vi hade gjort veckan innan till skogen och hänga upp det på trädet.

 

Syfte: 

 • Utveckla förmågan att ta hänsyn till djuren och vilja hjälpa dem.

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp.Tisdag

 

Vi arbetar under samlingen med veckans bokstav, vilket är bokstaven. Under samlingen pratar vi även om hur den låter och ser ut sen får barnen måla bokstaven.. Om den pedagog som håller i samlingen kan TAKK används även detta som stöd. 

 

Syfte: 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begreppsanalys sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.Onsdag

Efter samlingen har vi barnens val. Där får barnen välja mellan olika alternativ utifrån vårt tema teknik.

 

Syfte:

 •  förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagenTorsdag

Under torsdagen är fokuset på läsningen. Men innan detta repeteras ämnet från måndagen. Vad pratade vi om? Vad tyckte vi var viktigt att ha med oss? 

Efter detta kan en ny bok läsas, eller så kan gruppen gå till biblioteket. Planera utifrån vilken tid som finns. 

Syfte:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 

Fredag 

Öva på sångerna inför avslutning under samlingen. Efter en kort samling finns olika alternativ. Antingen en utflykt, där barnen får hitta bokstäver i naturen eller skapa bokstäverna av material som vi hittar. Eller återbesök fågelmaten och se om maten blev uppäten. Eller så ligger fokus på teknik. Gruppen kan då istället pyssla med olika tekniska saker.Syfte:

 • Att utmana och stimulera i sin utveckling av språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknik

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: