Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete i teknik

Skapad 2020-04-14 13:20 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 3 Teknik
Nu skall du få göra ett projektarbete i teknik - du kan få tillverka en egen uppfinning, kanske göra en prototyp på en framtida uppfinning, en mackapär som kan användas till något eller kanske har du någon idé om hur man kan arbeta med återbruk och göra något av gammalt skrot? Du väljer själv!

Innehåll

Syfte

Syftet med kommande arbetsområde är att du kall genomföra ett projektarbete och därmed redogöra för din arbetsprocess, dina tankar och delge de kunskaper som du har i teknik.

Mål

När vi har avslutat detta arbetsområde skall du ha;

 • Presenterat ett projektarbete
 • Gjort en skiss av ditt projektarbete
 • Skrivit en lista över vilket material du behöver för att bygga eller konstruera ditt projekt
 • Genomfört ditt projektarbete, skapat en produkt
 • Om problem uppstår - diskutera hur du kommer vidare i din arbetsprocess
 • Presenterat din produkt för klassen
 • Utvärderat din arbetsprocess  

Jag vill att du skall försöka använda dig av ämnesspecifika begrepp och vi kommer att gå igenom några tillsammans i klassen. Dessa skall sedan användas under din arbetsprocess.

Undervisning

För att uppnå de mål vi satt för arbetet kommer du att få följa en arbetsstruktur som bygger på de mål jag presenterade ovan;

 • Presentera och beskriv din idé
 • Göra en skiss av din produkt och skriva ner vad du behöver
 • Genomföra ditt projekt
 • Genomföra en utvärdering
 • Delta i de gemensamma uppföljningar och genomgångar som vi har under arbetets gång

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde kommer du att bedömas på det material som du under arbetes gång har producerat, tillexempel din skiss, din produkt osv samt ditt deltagande när vi har gemensamt arbete i klassen.

För att nå en godtagbar nivå vill jag att du;

 • Använder din fantasi
 • Gör så gott du kan
 • Är aktiv på lektionerna

 

Dokumentation

Dokumentation sker via lärlogg på Unikum samt i den slutgiltiga bedömningen i ämnet teknik i slutet av vårterminen; 2020.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: