Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och Naturvetenskap

Skapad 2020-04-14 13:33 i Slåttergubbens förskola Norrtälje
Förskola
Genom Teknik och Naturvetenskap vill vi skapa en förståelse för miljön och vår värld.

Innehåll

 
1. MÅLOMRÅDE 

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen? 

 

SYFTE - GENERATIV FRÅGA 

 

Generativ fråga: Vad mår vår planet bra av? 

 

Syfte: Vi vill att barnen får ett fortsatt intresse för odling av växter och  tillgodogör sig utökad kunskap som ger förutsättningar för en hållbar utveckling. Vi vill även möta barnens tankar och funderingar kring planeter och rymden för att skapa en förförståelse för miljön och vår värld. 

 

MÅL ur Lpfö 18 

 • Utveckla sin förståelse för Naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 
 • Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om, och samtala om naturvetenskap. 

BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE 

 

Barnens intressen, initiativ och behov: 

 

Barnens intresse för att spara kärnor ur sina frukter och viljan att städa upp i naturen har motiverat oss pedagoger att arbeta, inom dessa områden för att ge barnen mer kunskap. 

Barnen är motiverade och tar egna initiativ till detta. 

Vi upplever att barnen är nyfikna och vill veta mer om odlandets konst och hållbar utveckling. 

Vid samtal med barn och föräldrar har vi märkt att intresset för planeter och rymden finns och vi vill väva in det i ämnet Teknik och Naturvetenskap.  

 

BARNENS FÖRSTÅELSE 

Förståelse: 

 • Att se samband mellan växter, djur och hållbar utveckling 

 • Genom att få kunskap ökar intresset för att ta reda på mer 

 • En förståelse för jorden och rymdens samband 

 • Kännetecken för hur olika planeter ser ut och vad dem består av 

BARNENS FÖRMÅGOR 

Förmågor: 

 • Samarbete 

 • Eget ansvar 

 • Kunskap om hur vi kan söka mer information 

 • Att använda och omsätta den nya kunskapen i lek och aktiviteter. 

 

BARNENS BEGREPP 

Begrepp: 

 • Planeter och stjärnors namn 

 • Sop sorterandets olika begrepp 

 • Olika växter och plantors namn 

 
 

3. AKTIVITETSPLAN 

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang? 

 

STARTAKTIVITET 

 

Aktiviteter: 

Vi börjar fokusområdet med att plantera fröer och kärnor som barnen själva har sparat från fruktstunden.  

I nästa aktivitet riktar vi in oss på rymden som börjar med olika lärande filmer för att skapa ett intresse. 

Vi kommer också under denna tid att plocka skräp som vi sorterar med hjälp av sop samlar monstren.  

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: