Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa genom solsystemet

Skapad 2020-04-14 13:35 i Önnerödsskolan Härryda
Grundskola F
Det är dags att ta sig an fysikämnet. Vi börjar resan annorlunda genom att börja långt ifrån oss och söka oss mot vår egen planet för att studera olika fenomen. Målet är starten, helt enkelt.

Innehåll

Med start vecka 17 lämnar vi biologiämnet och dess senaste fokus på kommunikation i olika former genom att ge oss i kast med fysik.

Vi vet att vi lever på en planet som kallas Jorden, men vad heter den rent formellt (på latin)? Hur står dess plats i solsystemet i förhållande till andra planeter? Är Pluto en planet och varför heter den Pluto? 

Matriser

Bedömningsmatris fysik

Bedömningsmatris

.
..
...
Analysförmåga
att föra resonemang att se samband att värdera att jämföra att förstå och tolka
Du för enkla resonemang kring händelser och upplevelser.
Du för mer utvecklade resonemang med relativt väl underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Informationshantering
att söka information att värdera källor att kritiskt granska
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval källor. Du för enkla resonemang om källans användbarhet.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval källor. Du för enkla resonemang om källans användbarhet.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval källor. Du för välutvecklade resonemang om källans användbarhet.
Begreppsförmåga
att använda begrepp
Du använder grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp.
Du använder ämnesspecifika ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder ämnesspecifika ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kommunikativ förmåga
att uttrycka ståndpunkter att beskriva att redogöra att återge att formulera sig att anpassa till mottagare och syfte att använda språkliga strategier
Du återger och beskriver så att andra förstår ditt budskap.
Du återger och beskriver med tydligt sammanhang och till viss del anpassat till mottagaren.
Du genomför välutvecklade redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: