Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väpnade Konflikter

Skapad 2020-04-14 13:51 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola F – 9
Runt om i världen pågår en rad olika väpnade konflikter mellan olika typer av aktörer och grupper. I detta arbetsområdet kommer du att fördjupa dig inom en av dessa konflikter och ta reda på vad konflikten egentligen handlar om.

Innehåll

Mål för arbetet

När du är färdig med arbetsområdet ska du:

 

Samhällskunskap och Geografi

 
 • Fördjupat dig inom en vald konflikt.

 • Känna till bakgrunden och hur konflikten startade.

 • Hur konflikten har påverkat olika aktörer och grupper.

 • Hur konflikten ser ut idag.

 • Reflekterat över hur konflikten kan få ett slut och vad konsekvenserna av konflikten blir. 

 

Arbetsgång

 • Söka information på nätet.

 • Sortera och bearbeta fakta.

 • Strukturera en uppsats.

 • Reflektera och analysera.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Söka, samla samt använda information via nätet.
 • Förstå samt använda nya ord och begrepp i arbetsområdet när du diskuterar, besvarar frågor och skriver egna texter.
 • Kunna beskriva orsak ( orsakerna till varför konflikten starta) och verkan ( följderna av konflikten).
 • Jämföra och dra slutsatser, kring din valda konflikt.
 • Reflektera kring konflikten påverkar olika aktörer och grupper på olika sätt och vad det kan ha för konsekvenser.
 • Argumentera och framföra åsikter, slutsatser samt reflektioner kring din analys om din valda konflikt.

Matriser

Väpnade Konflikter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Tillämpa Kunskaper.
Förmåga att använda begrepp och kunskaper.
Du har vissa grundläggande kunskaper inom ämnet och använder en del fakta och begrepp.
Du visar grundläggande kunskaper inom ämnet och använder dig av flera viktiga begrepp. Du får med alla centrala delar av konflikten.
Du visar goda kunskaper inom ämnet och det är tydligt att du har en helhetsförståelse om innehållet. Du förklarar konflikten strukturerat och kronologiskt.
Du visar mycket kunskaper inom ämnet och det är tydligt att du förstår både konflikten i sin helhet och individer eller grupper. Du redogör för konflikten på ett tydligt och strukturerat sätt.
Reflektera och Analysera
Fundera över innehållet. Koppla det till sin egen och andras kontext och förutsättningar. Förmåga att beskriva, förklara, utveckla, se samband, jämföra, vända och vrida på innehåll och dra slutsatser.
Du gör en mycket enkel analys med någon enstaka jämförelse, och eller för/nackdel.
Du gör en enkel analys med grundläggande jämförelser, och eller för/nackdelar. Du resonerar enkelt utifrån en eller två aktörers förutsättningar/perspektiv.
Du gör en god analys med flera jämförelser och väger aktivt fördelar mot nackdelar. Du utgår ifrån de centrala aktörernas perspektiv och resonerar för deras förutsättningar och agerande. Du använder dig av fakta för att lyfta dina argument.
Du gör en mycket god analys där du gör flera jämförelser och väger aktivt fördelar mot nackdelar. Du utgår ifrån en rad olika aktörers perspektiv (Både macro och micro) och resonerar väl utifrån förutsättningar och agerande. Du använder dig av fakta för att lyfta dina argument. Det är tydligt att du har ett gott helhets perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: