Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekplatsfysik

Skapad 2020-04-14 14:08 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3)
Visste du om att lekplatsen är full av fysik? Hur kommer det sig att vi kan glida olika fort i rutschbanan? Hur kan du och fröken sitta på gungbrädan för att få jämvikt? Du kommer att få lära dig om hur detta hänger ihop. Du kommer också att få träna dig på att ställa en hypotes och utföra enkla experiment.

Innehåll

Syfte

Syfte med arbetsområdet är att du ska få kännedom om att lekplatsen är full av fysik.

Mål

Målet med temat är att du kommer att få träna din förmåga att undersöka kraft och rörelse. Du kommer också att träna din begreppsförmåga genom att lära dig nya ord och uttryck som tillhör området.

Arbetsgång

Du kommer att få:

 • göra olika experiment ute på skolans lekplats.
 • skriva ner (dokumentera) dina tankar kring experimenten, där du först ställer en hypotes.
 • skriva egna resultat och slutsatser.
 • titta på faktafilm om ämnet.
 • träna dig på begreppen friktion, balans, jämvikt, tyngdpunkt, tyngdkraft och hypotes.
 • använda begreppen när du förklarar det du har upplevt.

Bedömning

Efter arbetsområdet ska du kunna berätta om:

 • hur du använder dig av kraft och rörelse i vardagen.
 • hur du kan uppleva tyngdkraft och friktion på en lekplats (t. ex. gungor och rutschbanor).
 • begreppen balans, tyngdpunkt och jämvikt.
 • de olika experiment som du har fått göra på lekplatsen.

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Du kommer att få se samma bilder som vid uppstarten av temat. Då kommer du att få berätta/skriva det du nu ser med hjälp av begreppen som du lärt dig.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: