Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema trafik

Skapad 2020-04-14 14:15 i Jörlandaskolan Stenungsund
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa SO (år 1-3)
Hur ska man bete sig i trafiken på ett säkert sätt? Vad är det för regler som gäller när man går eller cyklar? Allt detta och mycket mer kommer du att få lära dig i temat trafik. Vi kommer att arbeta på ett varierat sätt där vi bland annat kommer att se på filmer, diskutera och måla olika vägmärken.

Innehåll

Tema trafik

 

SO

Centralt innehåll

*Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt

*Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. 

 

 

Kunskapskrav

*Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken

 

 

Idrott och hälsa

Centralt innehåll

*Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning

 

Kunskapskrav i åk.6 som vi arbetar mot

*Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor

 

Vad ska vi lära oss?

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

*Vad betyder vägmärkena?

*Vilka vägmärken finns på din väg till skolan?

*Vad finns det för risker i trafiken på din väg till skolan?

*Hur ska cykeln vara utrustad?

 

Hur ska vi lära oss?

*film

*diskussioner

*praktiskt arbete

 

Varför ska vi lära oss detta?

*läroplanen - alla ska lära sig detta   

*säkerhet - din och andras

*vistas i trafiken - kunna ta dig fram på ett säkert sätt

*lagar och regler - skyldighet

 

Mål

När vi är klara med “tema trafik” ska du kunna:

*Förutse farliga platser i trafiken där du bor.

*Förutse farliga platser i trafiken på väg till skolan.

*Berätta hur man ska bete sig i trafiken för att minska risken för olyckor.

 

Bedömning

 

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång genom diskussioner, frågor och elevernas alster.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: