Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2020-04-14 14:28 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Det råder ingen tvekan om att pengar är väldigt viktiga för att vårt samhälle ska fungera och utvecklas. Det är som ett stort kretslopp där alla är med och påverkar - hushåll, banker, företag och staten. I detta arbetsområde ska du få titta närmare på privatekonomi och samhällsekonomi.

Innehåll

Målet mer arbetsområdet är att du ska träna din förmåga att:

 • förstå och kunna använda ord och begrepp
 • beskriva orsaker och konsekvenser
 • förklara hur saker hör ihop (samband)

Under det här arbetsområdet kommer du att: 

 • Få lära dig om hur ekonomin för ett hushåll fungerar.
 • Få lära dig om hur samhällets ekonomi fungerar.
 • Få lära dig om grundläggande ekonomiska begrepp för att kunna använda dem på rätt sätt och i rätt sammanhang.
 • Få lära dig vad det ekonomiska kretsloppet innebär.

Arbetssätt:

 • Lärarledda genomgångar
 • Vi gör upp en budget där vi utgår från en fiktiv familjs ekonomi.
 • Vi ser filmer som handlar om ekonomi och ekonomiska begrepp.
 • Läsa texter enskilt och gemensamt.

Detta kommer att bedömas:

 • Du ska få visa att du förstår vad en budget är och att du kan göra upp en enkel budget för ett hushåll.
 • Du ska få visa att du förstår och kan använda de ekonomiska begreppen som tillhör arbetsområdet.
 • Du ska få visa att du kan illustrera och förklara det ekonomiska kretsloppet.

 

Så sker bedömningen:

Under lektionstid i diskussioner och arbeten samt ett skriftligt test där du visar dina förmågor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: