Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 2 och 5 Luft,vatten,mark,syror och baser

Skapad 2020-04-14 14:33 i Slättängsskolan Kristianstad
Vi använder Kemi Direkt sid 44 - 79.
Grundskola 7 Kemi
Ett pH-papper är indränkt med flera olika indikatorer. Om man doppar en bit av papperet i en lösning ändrar det färg.

Innehåll

Vi kommer att läsa i boken på s. 46-73 och 162-177

Innehåll

 

Luft

 • redogöra för vilka gaser som finns i luft
 • beskriva några egenskaper hos kvävgas, syrgas och koldioxid
 • beskriva vad som sker vid en förbränning
 • förklara varför ozonlagret är viktigt
 • förklara vad som menas med växthuseffekten

Vatten

 • Vilka grundämnen som bildar en vattenmolekyl
 • förklara hur vattenmolekylerna samspelar i vattnets tre faser
 • redogöra för vattnets speciella egenskaper
 • redogöra för vattnets betydelse som lösningsmedel
 • beskriva vattnets kretslopp

Mark

 • redogöra för vad en bergart, ett mineral och malm är
 • beskriva jordens kretslopp

Syror och baser

 • ge exempel på några indikatorer och deras egenskaper
 • redogöra för pH-skalan och pH-värdena för en syra, en bas och en neutral lösning
 • redogöra för syrors och basers egenskaper
 • redogöra för några vanliga syror och baser, deras egenskaper och vad de används till
 • redogöra för försurningens orsaker, effekter och åtgärder som minskar försurningens skador

Joner

 • förklara skillnaden mellan atom och jon
 • beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga joner

Salter

 • Vad är typiskt för ett salt
 • redogöra för hur ett salt kan bildas
 • ge exempel på några salter och deras egenskaper

Följande arbetsformer kommer att användas

 • högläsning
 • anteckningar
 • lyssna till genomgångar
 • bilder
 • film
 • diskussioner
 • laborationer

Eleverna kommer att få visa sina kunskaper och förmågor genom följande:

 • Prov
 • Diskussioner
 • Anteckningar
 • Laborationer

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: