Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk och grekisk mytologi

Skapad 2020-04-14 14:36 i Parkskolan Kristianstad
Nordisk och antik mytologi
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska
I detta arbetsområde ska få bekanta dig med nordisk mytologi och lära dig att förstå vad vi i Norden trodde på innan vi blev kristna. Du ska även få studera antik mytologi och se likheter och skillnader mellan nordisk och antik mytologi.

Innehåll

Arbetsområde:

Du kommer genom  att titta på filmer få ta del av den nordiska  och den grekiska mytologin i helklass. 
Ni kommer att få skriva och rita efter varje film.

I slutet av arbetsområdet kommer vi att jämföra den grekiska och nordiska mytologin med varandra.

 

Konkreta mål:

Du skall efter avslutat område utvecklat din förmåga att:

- att fundera kring olika skapelseberättelser.

- få ett perspektiv på hur olika berättelser från förr kan påverka oss på olika sätt.

- kritiskt granska och jämföra olika typer av historiska berättelser.

- jämföra den nordiska och antika mytologin samt känner till några av de olika gudarna. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 •  föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i någon av berättelserna ur den nordiska mytologin. 
 • Din förmåga att delta aktivt under lektionerna 

Undervisning:

Vi kommer att

- titta på film för barn om nordisk och antik mytologi

- skriva korta faktatexter om de olika gudarna

- jämföra mytologierna med varandra, skillnader/likheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: