Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera lektion och samtal om idrott

Skapad 2020-04-14 14:36 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Du ska få testa på att planera, leda, genomföra och utvärdera en idrottslektion. Vi kommer också att samtal om de upplevelser vi har på lektionerna tillsammans och beskriva hur vi kan göra för att undvika skador i idrottssammanhang.

Innehåll

Du ska kunna:

- planera en uppvärmning och aktivitet till en idrottslektion i en liten grupp.

- leda och genomföra aktiviteten med din klass på en idrottslektion.

- reflektera och utvärdera hur det gick och vad du kan förbättra.

- delta när andra grupper genomför sin planerade aktivitet.

- reflektera över upplevelse av den aktivitet vi haft

- beskriva hur man kan göra för undvika och förebygga skador

 

Vi kommer att:

- diskutera och gå igenom vad man ska tänka på när man leder en grupp.

- planera aktiviteter i en liten grupp.

- genomföra och leda aktivitet med klassen.

- utvärdera hur det gick.

- delta och vara med när andra grupper håller sina aktiviteter. 

- gå igenom teori kring hur vi kan förebygga och undvika skador

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Planera en idrottslektion

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera
Eleven ska planera en fysisk aktivitet.
Du behöver hjälp av en vuxen för att kunna planera en fysisk aktivitet tillsammans med en liten grupp.
Du bidrar med någon idé och tanke när du planerar en fysisk aktivitet med en liten grupp och leder arbetet till viss del framåt.
Du bidrar med flera idéer och tankar när du planerar en fysisk aktivitet med en liten grupp och leder arbetet framåt.
Leda och genomföra
Eleven ska leda och genomföra en fysisk aktivitet med gruppen.
Du är inte med och leder när gruppen ska genomföra sin fysiska aktivitet eller behöver du hjälp av en vuxen för att klara det.
Du försöker leda och bidra till det planerade när gruppen ska genomföra sin fysiska aktivitet.
Du leder och genomför det planerade när gruppen ska genomföra sin fysiska aktivitet.
Utvärdera
Eleven ska utvärdera och reflektera över hur det gick.
Du behöver hjälp av en vuxen för att kunna utvärdera och reflektera över hur det gick när ni planerade och genomförde er fysiska aktivitet.
Du försöker och kommer på någon tanke när du ska utvärdera och reflektera över hur det gick när ni planerade och genomförde er fysiska aktivitet.
Du kan utvärdera och reflektera över hur det gick när ni planerade och genomförde er fysiska aktivitet.
Delta och röra sig
Eleven deltar och rör sig när andra grupper håller i sina fysiska aktiviteter.
Du deltar inte alls eller väldigt lite när andra grupper genomför sina fysiska aktiviteter.
Du deltar när andra grupper genomför sina fysiska aktiviteter.
Du deltar när andra grupper genomför sina fysiska aktiviteter och bidrar till att gruppen som leder kan utföra sin uppgift.
Beskriva
Eleven kan beskriva på vilket sätt vi kan undvika eller förebygga skador och hur de upplever olika fysiska aktiviteter.
Du kan inte på egen hand beskriva hur skador kan undvikas eller förebyggas Du har svårt att sätta ord på egna upplevelser av fysisk aktivitet.
Du kan på egen hand beskriva hur skador kan förebyggas eller undvikas. Du kan samtala om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
Du kan mer utförligt beskriva hur skador kan förebyggas eller undvikas. Du kan på ett utvecklat sätt beskriva olika upplevelser vid fysisk aktivitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: