Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik repetition år 9

Skapad 2020-04-14 14:50 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Statistik finns runtomkring oss hela tiden och det handlar om att samla in, ordna och visa stora mängder data i olika former av diagram beroende av vilken typ av data vi har samlat in. Vi använder även olika typer av lägesmått när vi gör undersökningar, t ex medelvärde, median och typvärde.

Innehåll

Tid: v.15-18

Viktiga begrepp att känna till: tabell, frekvens, frekvenstabell, lägesmått, medelvärde, typvärde, median, spridningsmått, variationsbredd, stapeldiagram, cirkeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, lådagram,vågrät axel, lodrät axel

Mål att uppnå
När du är klar  ska du kunna:

  • Hämta fakta ur tabeller och rita tabeller
  • Beräkna medelvärde och bestämma typvärde, median och variationsbredd
  • Läsa av och tolka olika typer av diagram
  • Rita stapeldiagram, stolpdiagram , lådagram och linjediagram
  • Presentera en undersökning i en tabell och i ett diagram

 

Bedömning: Avsnittet avslutas med ett mindre test

Material:
Vi arbetar med ett häfte och annat uppkopierat meterial

 

 

 

Matriser

Ma
Matematikförmågor

Ej godtagbar
E
C
A
Metod
Kvaliteten å de metoder och strategier som eleven använder
.
..
..:
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa
.
..
...
Problemlösning
I vilken grad eleven förstår och kan lösa matematiska problem.
.
..
...
Resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
.
..
...
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck(språk och representation)
.
..
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: