👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskola till förskoleklass - överföring gruppnivå Ekens förskola

Skapad 2020-04-14 15:15 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Detta är ett underlag inför överlämnandet på gruppnivå. Det syftar till vad blivande skolbarn har arbetat med det senaste året på förskolan. Underlaget används vid ett planerat möte mellan förskolans och skolans lärare och dokumenteras på Unikum.

Innehåll

Beskrivning av gruppens erfarenheter inom utveckling och lärande under nuvarande läsår

 

  • Vilka områden/ämnen har undervisningen fokuserat på? 

 

Hela förskolan: En gång i veckan har alla barnen på hela Eken som är födda -14 träffats ute på gården och haft "Rörelsegrupp". Syftet har varit att barnen ska lära känna varandra från de andra avdelningarna, hitta nya kompisar, våga göra saker tillsammans i stor grupp och i olika konstellationer.         

Vitsippan och Blåsippan: En gång i veckan har de äldsta barnen gått på grupp i naturen (naturgruppen). Vi har ofta gått till skogen vid vattentornet där vi haft arbetsstund med fokus på bland annat språk och matematik, Vi har jobbat med former, mätning med meterlånga snören, siffror, antal, vikt, magneter, mikroskop, tittat på årstidsväxlingar, stannat upp i naturen och belyst ting och fenomen runtomkring oss och satt ord på allt från blomsorter till sorters fåglar och insekter som vi hittar. Vi har även haft bad i simhallen vid några tillfällen. Samtliga barn har god vattenvana.

Gullvivan och Tussilago:

- språk

- matematik 

- digital kompetens

- experiment 

- sinnen

 

  • Vilka arbetsformer har använts?

 

Hela förskolan (Rörelsegruppen): Vi har startat varje tillfälle med samma återkommande hälsa sång och rörelselek. Där emellan har vi haft en del olika nya eller en del igenkännande övningar. Gruppen har avslutats på samma sätt varje gång.

Blåsippan och Vitsippan (Naturgruppen): Vi har startat upp varje grupptillfälle med att gå igenom dagens planering så barnen vetat vad som ska hända (det vi vill uppmärksamma barnen på) men även påminna oss om vad vi gjorde gången innan. Sedan har vi lyssnat in barnen under gruppens gång och anpassat innehållet. Vi har då och då använt oss av en karta för att lokalisera oss, även nosat lite på vad en kompass är och hur man kan använda sig av en sådan. VI har också använt oss av en visselpipa som tydligt markerat när vi ska samla oss under gruppen. Det har fungerat superbra. Vi har arbetat mycket med att barnen ska träna sig i att hålla fokus, kunna ta till sig instruktioner och inte prata i mun på varandra utan visa varandra respekt genom att lyssna och vänta på sin tur.

Gullvivan och Tussilago:

Språk - Bornholmsmodellen

Matematik - Bishops matematiska aktiviteter 

Digital kompetens - green screen och stop motion

Experiment - Osynligt bläck och vulkan i läskflaska bl.a

Sinnen - synen (hitta former, ”läsa” loggor) Hörsel (vad hör vi när vi går på promenad?), Känsel (vad känner vi i påsen?), Lukt (vad känner vi för lukter i naturen?), Smak (Marinerad gruka, hur smakar sött, salt, surt och besk?)

 

 

  • Vilka förmågor, intressen och vilken kunskap visar barnen tecken på att ha utvecklat i relation till undervisningen?

 

Hela förskolan (Rörelsegruppen): Barnen har mer och mer utvecklat trygghet och självsäkerhet med gruppen, och en del har vågat ta för sig mer. De har bl a  övat turtagning, samspel, motorik, koordination, vänta och lyssna på varandra och de vuxna samt utvecklat fantasin.

Blåsippan och Vitsippan (Naturgruppen): Barnen har visat att de kan lokalisera sig i närområdet. De känner till de grundläggande formerna och kan se dem omkring oss. Dom är vetgiriga och gillar när man introducerar något nytt område för dom, tex när vi gick på "formjakt" utomhus och dom helt plötsligt såg former överallt och vi fick ta reda på namnen på flera nya sorters former under gruppens gång, inte endast de fyra grundformerna. De har också en bra uppfattning om hur långt en meter är och att man både kan mäta hur långt något är samt omkretsen på någonting. Deras favoritutflyktsmål har varit skogen vid vattentornet och lekparken vid skolan.

Gullvivan och Tussilago:

Språk - Intresset för rim och ramsor har ökat i och med språksamlingarna från Bornholmsmaterialet

Matematik - Återkommande diskussioner och funderingar kring jämförande av störst och minst, exempelvis att ett barn som är längst inte är äldst osv. 

Digital kompetens - Förståelse för att allt inte är på riktigt på film. Green screen blev en favorit. De ville göra det fler gånger

Experiment - Att man kan göra saker med hushållsartiklar, t.ex. osynligt bläck av citronsaft eller en vulkan av bakpulver, diskmedel och ättika. Och att allt inte alltid går som man har tänkt sig. En del experiment gav inte det resultat som förväntades.

Sinnen:  Synen -  namnen på olika former; att en fyrkant kan vara både en kvadrat och en rektangel osv. De har lärt sig att de ibland kan läsa fastän de inte har lärt sig läsa det ännu. De kan läsa för att de känner igen bokstäver och loggor för olika varumärken t.ex. att det står ICA och Coop på mataffärerna.

Känsel - Förklara hur saker känns - mjukt, hårt, vasst osv. och att en del saker kan vara hårda och mjuka på samma gång, en pinne t.ex. känns hård när man tar på den men den är mjuk nog att böja på.

Lukt - Att saker luktar olika och att vi kan tycka att olika vad som luktar gott och inte gott.

Smak - För att veta om något smakar gott eller inte behöver vi stoppa in en bit i munnen för att hela tungan ska få känna smaken eftersom att tungan har olika delar som känner av olika smaker.

Gemensamt för alla sinnena är att vi använder dem samtidigt och därför påverkas sinnena av varandra.

 

 

  • Tips till mottagande pedagog för att kunna möta gruppen på rätt nivå i deras utveckling.

Blåsippan har arbetat med djur som tema. Vi har forskat om djur och haft "veckans djur" för att få lära oss mera. De har tagit till sig kunskapen och kan idag mycket om djur och leker ofta djur. Djurtemat har tagit oss på en utflykt till Biotopia i Uppsala där vi fick lära oss ännu mera om de nordiska djuren. Under läsåret har vi arbetat med "Bornholmssamlingar" 3 dagar i veckan. Samlingarna har följt det färdiga upplägget i boken. Vi har haft lyxen att få färdiga språklekspåsar för varje samling med material. Vi har startat varje samling med upprop, ramsa, läsning, språklek och avslutande ramsa och ev extra material. Språklekssamlingarna  har varit väldigt uppskattade av barnen. De har visat att de bl a kan klappa stavelser, rimma, känner igen sina namn i text och t om har kunskap om hur en mening är uppbyggd samt flera bokstavaljud.

Vitsippan har arbetat mycket med kamratskap, kompissolen, hur vi ska vara både mot varandra samt mot vår natur och närmiljö. Vi har arbetat mycket med respekt och empati, samt att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. Ett exempel på hur vi har arbetat är att vi på samlingar har använt oss av känslokort och bilder på olika dilemman/situationer som barnen har fått fundera och samtala kring. Vi har även arbetat med "kompisböckerna" som material, det har varit jättebra! Vi har också arbetat med språksamlingar med hjälp av boken "Före Bornholmsmodellen" och det färdiga materialet som erbjuds på förskolan. Vi har arbetat med en bokpåse i taget tills vi känner att alla har fått vara med och att de har lärt sig nya ramsor, sånger, begrepp,m.m, vad som är målet med just den påsen. Vi har läst sagan i påsen för de större barnen på läsvilan, och även använt oss av materialet som hör till. De som hört sagan på vilan har sedan kunnat med hjälp av rekvisita återberätta sagan på samlingen för de yngre barnen. I dessa coronatider med mycket bortfall av barn så har vi tyvärr inte kommit så långt som vi önskat och denna barngrupp hade behövt utmana sitt ordförråd och ordförståelse mer än vad vi fått till. Vi har även kontinuerligt gått till återvinningen med barnen och haft med barnen om varför vi gör detta samt varför man ska värna om djur och natur. Ett resultat av detta är att barnen genast reagerar när de ser skräp liggandes ute, plockar upp det och kastar när vi är tillbaka på förskolan.