Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniken hjälper oss att överleva

Skapad 2020-04-14 15:37 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
Idag har vi så avancerad teknik att vi sällan behöver tänka på att spara mat till vintern eller tända eld mot kylan. Men ibland blir vi påminda om hur sårbart vårt samhälle är om tekniken inte fungerar som förväntat. Vilken teknik har hjälpt oss att överleva förr? Vilken teknik är vi beroende av idag och hur kommer framtidens teknik att fungera? Under det här arbetsområdet kommer du att få redovisa dina kunskaper på flera sätt. Underlag för bedömning kommer att vara hur väl du visar dina kunskaper såväl skriftligt som muntligt i olika lektionsaktivitete

Innehåll

 

Innehåll

 

Mål:

 

 • Förståelse för samband mellan äldre grundläggande och dagens avancerade teknik.
 • Kunskap om den historiska teknologiska utvecklingen och dess inverkan på människans livsvillkor.
 • Kunna utföra enklare beräkningar av fysikaliska storheter, som densitet och fart. 

 

 Arbetssätt:

 

 • Genomgångar
 • Eget fördjupningsarbete
 • Diskussioner
 • Faktasökning - digitalt och analogt
 • Områdesaktuella filmer

 

 Kunskapsbedömning:

 

 • Två skriftliga avstämningar
 • Skriftlig alternativt muntlig redovisning på plats
 • Lektionsaktiviteter

 

Uppgifter

 • Redovisning av elektrisk apparat i hushållet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Tekniken hjälper oss att överleva

måndag
onsdag
fredag
Vecka 14
Vem kom på det - och när? Vilka drivkrafter finns? Genomgång av kända uppfinningar, uppfinnare och vad som drivit utvecklingen framåt. Gemensam övning att placera in uppfinningar vid årtal.
Vecka 16
Påsklov
Tekniken hjälper oss att överleva. Tekniska lösningar genom historien. Teori: s. 45-51
Förvara och laga mat. Hur tekniken har hjälpt oss att tillgodose ett av våra mest grundläggande behov. Teori: s. 52-55
Vecka 17
Teknik i hemmet - funktionalitet och elektricitet. Teori: s. 66-73 Sök och värdera fakta. Övning i att leta fakta digitalt och analogt.
Elektriska hushållsapparater. Vilken betydelse har elektriciteten i hemmet? Vad drivs av elektricitet i våra hem? Teori: s. 74-77
Gemensam sammanfattning. Eget arbete med repetition inför kommande avstämning.
Vecka 18
Teknik i hemmet - reparera och montera själv. Vad kan du göra själv i hemmet? Teori: s. 82-84 Sök fakta till redovisningsarbete.
Framtidens teknik. Vad händer när tekniken slutar fungera? Teori: s. 56-58 Kunskapsavstämning 1. Skriftlig koll.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Första maj - lediga. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vecka 19
Framtidens teknik. Energiutvecklingen. Teori: s. 204-210. Sök fakta till redovisningsarbete.
Framtidens teknik. Vilka är framtidens teknikområden? Hur arbetar en uppfinnare? Teori: s. 211-217.
Kunskapsavstämning 2. Skriftlig koll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: