Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7 VT

Skapad 2020-04-14 15:41 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Spanska åk 7 VT
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Under vårterminen kommer vi att utöka kunskaperna i spanska. Detta kommer vi att göra genom att läsa fler texter som innehåller flera nya ord och uttryck. Vi kommer också att fortsätta att träna på hur man ska använda verben bl.a. genom att skriva kortare texter.

Innehåll

 

Syftet med undervisningen

 

 Du ska genom undervisningen i spanska utveckla din förmåga att

 

 

 

 • läsa och förstå olika slags texter
 • förstå talad spanska (förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter)
 • skriva texter på spanska
 • tala spanska (formulera sig och kommunicera i tal och skrift)
 • förstå hur människor lever och något om traditioner i några spansktalande länder (reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används)

 

 

 

Det som står inom parentes är hämtat från Läroplanen för grundskolan (Lgr11)

 

 I undervisningen ska vi…

 

 

 

 • lära i nya ord och uttryck genom att läsa olika slags texter
 • lyssna på olika hörövningar
 • skriva egna texter på spanska
 • arbeta med dialoger, ställa frågor och svara på dem t.ex att handla på apotek, att gå till doktorn

 

 

 

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

 

 

 

 Du visar att du förstått det vi arbetat med genom att

 

-          svara på frågor på textens innehåll och på hörövningar

 

-          skriva egna texter där du använder dig av ord och uttryck vi arbetat med

 

-          skriva egna dialoger eller tillsammans med en kompis och framföra dem

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris spanska åk 7-9

Att läsa och förstå
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen
Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du säger.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt med ord, fraser och meningar.
Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor.
Att skriva texter anpassade för årskursen
Blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår.
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det du skriver efter en eller ett par genomläsningar.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. En person som talar målspråket förstår helhet och detaljer vid första genomläsningen. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: