Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English, Food 7th grade

Skapad 2020-04-14 15:54 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
English,Food, Good Stuff

Innehåll

 

English 7th grade

 

 

 

“FOOD”

 

Textbook and Workbook:

 

Week 17: My Great  Idea p.24- 25

 

Week 18: What is the Future of Food p.26- 27

 

Week 19- 20: A bottle of Coke p. 28- 29

 

 

Interesting texts from Pick and choose.

 

 There is going to be a test during week 21.

 

 Finish the grammar in your workbook which you have not done yet.

 

 

Food

 

Lokal pedagogisk planering, åk 7 Engelska                                                             

 

                                          

 

                                            

 

 

 

Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med texter, ord och uttryck som har med mat att göra.

 

 

 

SYFTE

 

Genom undervisningen ska du som elev utveckla din förmåga att kunna läsa, tala, skriva, lyssna och förstå samt använda olika strategier, t e x omformuleringar, synonymer, frågor och kroppsspråk för att göra dig förstådd. Du ska kunna diskutera i tal och skrift kring mat, beställa på cafeteria eller restaurang…

 

 

LÅNGSIKTIGA MÅL

 

Du ska kunna:

 

·         förstå och tolka innehållet i talat språk olika slags texter.

 

·         formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

 

·         använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

 

·         anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang.

 

UNDERVISNING OCH ARBETSSÄTT

 

 

·         Vi läser både fiktiva och faktabaserade texter.

 

·         Vi använder hörövningar som behandlar ämnet.

 

·         Vi läser och skriver dialoger där du använder dig av det ordförråd du redan har och som du lär dig i detta arbetsområde.

 

·         Vi tittar på och diskuterar olika korta filmer.

 

·         Vi skriver dialoger och framför dem.

 

 

 

HUR DU VISAR VAD DU LÄRT DIG

 

·         Du deltar aktivt på lektionerna och visar vad du kan genom att använda olika strategier.

 

·         Du skriver texter och dialoger där du använder dig av de ord och uttryck som vi arbetar med.

 

·         Du redovisar dina kunskaper genom läxförhör, skiftliga uppgifter och muntliga moment.

 

·         Vi gör ett avslutande test på kapitlet.

 

 

 

 

 

 

 

     BEDÖMNING                                    E                                             C                                                     A

 

Läsa, lyssna och förstå

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.

Tala och skriva

I muntliga och skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

Du använder dig av någon strategi som i viss mån löser problem och förbättrar kommunikationen i tal och skrift.

I muntliga och skriftliga framställningar kan eleven formulera sig begriplig, tydligt, relativt sammanhängande och med viss variation.

Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av fungerande strategier i tal och skrift.

I muntliga och skriftliga framställningar kan eleven formulera sig tydligt, sammanhängande, varierat och med språklig säkerhet.

Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som förbättrar kommunikationen och för den framåt.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: