Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 2019/2020

Skapad 2020-04-14 16:15 i Sternöskolan Karlshamn
Här bedöms arbetet med områdena "Familj och vänner", "Skolan" och "Du har rätt att vara dig själv".
Grundskola 4 Samhällskunskap
Under läsåret har vi arbetat med områdena "Skolan" och "Du har rätt att vara dig själv". Vi har också arbetat med nyheter och tittat på Lilla Aktuellt Skola. Vi har jobbat mycket med vänskap och med att få det att fungera så bra som möjligt för så många som möjligt i klassrummet.

Innehåll

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Kursplanens syfte

Undervisning/arbetssätt

Kommer att bedöma/dokumentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap

Samhällskunskap

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Påverkan och beslut
Du har svårt för, eller kan med stöd diskutera hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du har svårt för, eller kan med stöd diskutera saker som minskar människors möjlighet att påverka.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjlighet att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjlighet att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjlighet att påverka.
Undersöka samhällsfrågor
Du kan med stöd undersöka frågor som du känner till om samhället. Du har svårt för, eller kan med stöd diskutera hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Du har svårt för, eller kan med stöd diskutera och värdera vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Människans och barns rättigheter
Du kan med stöd beskriva de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnens rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Demokrati
Du har inga eller få kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du kan med stöd diskutera hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din omgivning.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din omgivning.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din omgivning.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din omgivning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: