Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2020-04-14 16:54 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vilka är Kristendomens grundläggande tankar? Hur kom Kristendomen till?

Innehåll

Planering Kristendomen åk 7 vt 20

 

Syfte:

Genom att arbeta med kapitlet Kristendom – en världsreligion, utvecklar eleven sin förmåga att

 • analysera kristendom, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

 

Det centrala innehåll som behandlas i kapitlet Kristendom – en världsreligion är:

 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

 

Material

Häfte om Kristendomen. Från Utkik Gleerups förslag. S. 82-99.

 

 

Arbetssätt

Arbete med frågor till texten.

Genomgångar, filmer.

 

Redovisning

Prov vecka 18 på onsdag. 29 april.   

 

 

Följande begrepp är viktiga för att eleven ska kunna resonera om kristendom:

Kristus – ett namn eller titel för Jesus som betyder detsamma som Messias, det vill säga ”den smorde”
Bibeln – de kristnas heliga skrift
Nya testamentet – andra delen av bibeln, men också ”det nya förbundet” mellan Gud och de troende
Evangelium – betyder ”glatt budskap”, berättelserna om Jesus liv i Nya testamentet
Lärjunge – kallades de som följde Jesus och lyssnade till hans undervisning
Sakrament – heliga handlingar inom den kristna kyrkan
Dop – en rit/helig handling där en person tas upp som medlem i den kristna kyrkan
Nattvard – en rit/helig handling där man genom att dela bröd och vin minns Jesus sista måltid med sina lärjungar
Dubbla kärleksbudet – budet om att visa kärlek till både Gud och människor
Treenighet- tanken om att Gud är en, men visar sig på tre olika sätt, som fader, son och ande

Katolicism – den största inriktningen av kristendomen
Ortodoxi – betyder ”den rätta läran”, kristen inriktning som framförallt finns i östra Europa
Protestantism – en kristen inriktning som växte fram i samband med reformationen på 1500-talet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: