Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågelskolan, grundsärskolan, SO 4-6, världsdelar

Skapad 2020-04-14 17:17 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Arbete om de sju världsdelarna. Även individuellt arbete kring varsin världsdel.
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Samhällsorienterande ämnen
De sju världsdelarna.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

 • SO
  Syfte jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
 • SO
  Syfte söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
 • Sv
  Syfte tala och samtala i olika sammanhang,
 • Sv
  Syfte läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv
  Syfte skriva texter för olika syften och mottagare,
 • Sv
  Syfte söka och värdera information från olika källor.

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att lära oss de sju olika världsdelarna, vad de heter och var de ligger. Eleverna kommer att få välja varsin världsdel som de få forska kring. Med hjälp av en tankekarta tar de reda på vilka länder som är störst i världsdelen, vilken religion de har, vilken mat de äter, vilka djur som finns i världsdelen m.m. De kommer sedan att skriva en faktatext och göra en muntlig redovisning. 

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi kommer att lära oss om världsdelarna på olika sätt. Vi kommer att titta på film och bilder. Vi kommer att följa programmet "Geografens testamente" och lära oss om Europa genom att följa deras resa. Vi kommer rita ut vägen på en karta som vi sätter upp på väggen. Där markerar vi också de länder som de åker igenom med namn och flagga. 

Eleverna kommer att forska och skriva om varsin världsdel. De kommer också att ha en muntlig redovisning.

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt och i nedanstående matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6

Matriser

Sv SO
Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Geografi
Du kan namnet på någon världsdel. Med stöd kan du leta upp Sverige på en världskarta.
Du kan namnen på flera världsdelar och vet var några av dem ligger. Med stöd kan du peka ut Sverige på en världskarta.
Du kan namnen på alla världsdelarna och du vet var de ligger. Du kan peka ut Sverige på en världskarta.
Ny aspekt
Muntlig redovisning
Du kan med mycket stöd och hjälp hålla en muntlig redovisning.
Du kan med stöd hålla i en muntlig redovisning.
Du kan hålla en muntlig redovisning.
Ny aspekt
Skriva text
Med mycket stöd kan du skriva en text med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Med stöd kan du skriva en text med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Du kan skriva en text med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Ny aspekt
Skriva text
Du kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Du kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Du kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Ny aspekt
Informationssökning
Du kan medverka i att hämta information från böcker och internet.
Du kan med stöd hämta information från böcker och internet.
Du kan hämta information från böcker och internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: