Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension

Skapad 2020-04-14 18:51 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska få skriva en bokrecension där du berättar om din upplevelse av boken du har läst.

Innehåll

Under veckorna som är kvar på terminen så ska du få skriva en bokrecension på en bok som du har läst. Du ska välja ut en sida ur boken som du kommer att läsa högt. Du ska även välja ut en bild/ flera bilder för att levandegöra din text.

 

Matris och stödmall till bokrecensionen hittar du på classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bokrecension

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läser med flyt
Högläsning i klassrum samt läsning av vald sida i din bok
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag läser lättlästa böcker med flyt och behöver ibland hjälp med ord för att ta mig vidare. Läser med pauser vid skiljetecken så att jag och lyssnaren förstår texten
Jag läser böcker som passar min åldersgrupp med bra flyt och läser om ord som är svåra för att komma vidare. Läser med några betoningar och så att jag och lyssnarna förstår texten.
Jag läser böcker med ett mer avancerat språk och handling som passar min åldersgrupp och läser med mycket gott flyt och med inlevelse och betoningar så att jag och lyssnarna lätt kan leva oss in i texten.
Tolkar och beskriver
Från stödmallen kan du hitta detta under rubrikerna: Handling, Form och Omdöme
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna, miljöerna och budskap ganska kortfattat och använder framför allt sådan information som står i texten.
Jag tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna, miljöerna och budskap med detaljer. Jag använder mest information som står i texten men också lite av sådant som jag förstår genom att läsa "mellan raderna" dvs. antar vissa saker av det jag läser.
Jag tolkar, förklarar och beskriver karaktärerna, miljöerna och budskap med detaljer. Jag använder både information som står i texten och sådant som jag förstår genom att läsa "mellan raderna" eller “bortom raderna” dvs granskar och värderar texten och motiverar mina åsikter.
Sammanfattar
Från stödmallen kan du hitta detta under rubrikerna: Handling
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag gör sammanfattningar som innehåller stora delar av det viktiga i berättelsen med liknande meningar.
Jag gör sammanfattningar som innehåller en blandning mellan det viktiga i berättelsen och det mindre viktiga med varierade meningar.
Jag gör sammanfattningar som innehåller det viktiga i berättelsen med varierade meningar.
Levandegör
Från stödmallen kan du hitta detta under rubrikerna: Levandegör
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag kompletterar mina bokrecension med en enkel bild (som man får publicera). T.ex. en bild på bokens framsida.
Jag kompletterar mina bokrecension med t.ex. en bild (som man får publicera) som passar till min bokrecension.
Jag kompletterar mina bokrecension med olika typer av t.ex. bilder (som man får publicera) som gör min bokrecension ännu mer tydliga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: