Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allemansrätt och friluftsliv

Skapad 2020-04-14 19:27 i Stordammens skola Uppsala
Grunderna i allemansrätt och friluftsliv
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa NO (år 1-3)
Kommande veckor ska vi ha utomhusidrott. Eleverna ska få utveckla förmågorna om allemansrätt och friluftsliv för att på bästa sätt lära sig att ta hand om vår natur och miljö.

Innehåll

Friluftsliv och allemansrätt

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna kommer att ges möjlighet att lära sig grunderna  om allemansrätt och friluftsliv genom att träna förmågan att visa hänsyn gentemot naturen och vår miljö samt lära vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra i naturen.

Eleverna kommer även att få möjlighet att träna förmågan att röra dig allsidigt genom olika lekar i utomhusmiljö.


Bedömning -  (se matris nedan)

Bedömning kommer att ske på gruppnivå.

Bedömning sker utifrån elevernas delaktighet på idrottslektionerna. 


Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer främst att ske ute i skogen. Eleverna kommer att få göra olika typer av aktiviteter där eleverna tränar samarbete, miljöansvar och grunderna i allemansrätten. 

Vi avslutar temat med en friluftsdag. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Lgr11  -

Matriser

NO Idh
Allemansrätt och friluftsliv

---------->
---------->
--------->
---------->
Allemansrätten
 • Idh  1-3
Du vet vad allemansrätten är för något och kan allemansrättens huvudregel.
Du kan nämna några saker du får/ inte får göra i naturen.
Anpassa aktiviteter ute
 • Idh
Du deltar med viss stöttning i olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till allemansrättens regler
Du kan delta i olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till allemansrättens regler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: