Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2020-04-14 21:04 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola F Biologi
I arbetsområdet kommer vi gå igenom i stort sett hela människokroppen, från minsta cell till organsystemen samt hur de olika organsystemen samarbetar. Du ska även kunna föra samtal kring hur man ska leva för att skapa goda förutsättningar för en god hälsa.

Innehåll

 

Mål

Att ni ska uppnå grundläggande kunskaper om biologins begrepp, modeller och teorier för att kunna beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. Även att utifrån era kunskaper i biologi granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, forskning och ekologisk hållbarhet. 

Vad ska vi lära oss?

Cell, vävnad, organ och organsystem

 • Att det finns olika typer av celler.
 • Kunna beskriva några olika vävnader.
 • Redogöra för de viktigaste organen i din kropp.
 • Redogöra för vilka organsystem som finns i din kropp.

Hud, muskler och skelett

 • Redogöra för hudens uppbyggnad och uppgifter.'
 • Känna till vilka olika typer av muskler det finns i kroppen.
 • Beskriva hur en muskel är uppbyggd och hur den arbetar.
 • Beskriva hur ett skelettben är uppbyggt och skelettets uppgifter.
 • Beskriva några olika leder och hur en led fungerar.
 • Redogöra för fördelarna med att vara fysiskt aktiv.

Transport och försvar

 • Förklara vad vår kropp behöver syre till och hur vi andas.
 • Beskriva vad som händer i lungorna när vi andas.
 • Redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det arbetar.
 • Redogöra för blodomloppet och vad blodet består av.
 • Redogöra för olika blodgrupper 
 • Kunna förklara vad som händer med andning och hjärtat vid fysisk ansträngning
 • Förklara skillnaden mellan inflammation och infektion.
 • Redogöra för utsöndringsorganen och hur dina njurar fungerar.
 • Förklara hur vårt immunförsvar fungerar.
 • Förklara vad allergi är och hur den kan framkallas.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Vara förbered inför lektioner genom att titta, lyssna eller läsa i läroboken
 • Svara på frågor efter eller inför genomgångar
 • Genom att lyssna och delta i sammanfattande genomgångar
 • Att aktivt arbeta tillsammans i undersökningar, diskussioner samt repetitions- och fördjupningsfrågor

Hur får du visa vad du kan?

 • Under alla lektioner har du chans att muntligt visa dina kunskaper
 • Under laborationer visar du att du kan arbeta praktiskt och på ett säkert sätt
 • Genom skriftliga prov

Uppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 •  Bi  7-9Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 •  Bi  7-9Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 •  Bi  7-9Biologin och världsbilden Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 •  Bi  7-9Biologin och världsbilden De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 •  Bi  7-9Biologins metoder och arbetssätt Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 •  Bi  7-9Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 •  Bi  7-9Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: