Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid och förintelsen

Skapad 2020-04-14 21:59 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Historia
Vad var orsakerna till att första världskriget bröt ut och vad blev konsekvenserna? Vilka problem uppstod under mellankrigstiden som en följd bland annat av första världskriget och det fredsfördrag som skrevs vid krigsslutet? Hur kunde en man som Hitler komma till makten? Vad innebär Förintelsen och Gulag för mänskligheten? Varför utbröt andra världskriget? Vad blev konsekvenserna av andra världskriget? Vad kan vi idag lära oss av världskrigens tid? Under läsåret kommer vi studera historia och då koncentrera oss på första och andra världskriget samt tiden däremellan. Under våren kommer vi dessutom att fördjupa oss mer i just Förintelsen med bland annat besök av en av de förintelseöverlevande som är bosatta i Sverige. Historiska händelser påverkar ofta sådant som sker runt om i världen idag och det är därför viktigt att känna till sin historia för att kunna förstå sin samtid. Av den anledningen kommer vi också att arbeta med hur historia kan användas, det vill säga det som kallas historiebruk samt användandet av historiska källor.

Innehåll

 

Det här kommer du att få undervisning om

 • Första världskrigets orsaker och förlopp samt konsekvenserna av kriget.
 • Mellankrigstiden
 • Förintelsen
 • Viktiga historiska gestalter under perioden.

Det här ska du lära dig  

 • Att tolka olika tidsperioder, händelser och gestalter

 • Att använda historiska begrepp

 • Att resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar

 • Att förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.


Så här kommer vi att arbeta

 • Genomgångar
 • Samtal och diskussioner i mindre grupper och helklass
 • Olika skrivuppgifter
 • Arbete med historiska analysmodeller
 • Textbearbetning
 • Filmvisning+ reflektion

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Skrivuppgift

 • Aktivt deltagande i samtal och diskussioner

 

 Centrala begrepp och viktiga personer

imperialism, nationalism, industrialism, kapprustning, allianser,  skyttegravskrig, västfronten, östfronten,  Versaillesfreden, ryska revolutionen, kommunism, inbördeskrig, neutralitet, folkmord, förintelse, Gulag, Nationernas förbund, rasbiologi, börskrasch, inflation, rasism, antisemitism, nazism, koncentrationsläger, propaganda, fascism, SS, atombomb, blixtkrig, romer, Nürnbergrättegångarna

Lenin, Stalin, Roosevelt, Adolf Hitler, Goebbels, Mussolini, Franco, Chamberlain, Churchill,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Skrivuppgift förintelsen och Schindlers list

 • Förintelsen

 • Förintelsen och filmen Schindler list

Matriser

Hi
Världskrigen

Världskrigen

F
E
C
A
Historiska källor
Du har ännu ej visat att du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors livsvillkor samt resonerar om källornas trovärdighet
Du använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors livsvillkor samt resonerar om källornas trovärdighet
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Du använder historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Använda historiska begrepp
Du har ännu ej visat att du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Se samband mellan historiska perioder
Du har ännu ej visat att du kan se enkla samband mellan första och andra världskriget samt vår tid.
Du kan se enkla samband mellan första och andra världskriget samt till vår tid.
Du kan se förhållandevis komplexa samband mellan första och andra världskriget samt till vår tid.
Du kan se komplexa samband mellan första och andra världskriget samt till vår tid.
Kunskaper om historiska händelser och personer
Du har ännu ej visat att har grundläggande kunskaper om världskrigen, vissa händelser och gestalter.
Du har grundläggande kunskaper om världskrigen, vissa händelser och gestalter.
Du har goda kunskaper om världskrigen, vissa händelser och gestalter
Du har mycket goda kunskaper om världskrigen, vissa händelser och gestalter
Villkor och värderingar
Du har ännu ej visat att du kan på ett enkelt sätt förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du kan på ett relativt underbyggt sätt förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du kan på ett väl underbyggt sätt förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: