Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Allt som lever

Skapad 2020-04-15 07:43 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 7 Biologi
I det första momentet i biologi ska ni få lära er mer om: vad som krävs för liv, om celler, var på jorden det finns liv & om artbegreppet.

Innehåll

Tidsperiod

v.11-15. Prov fre 8 maj (även kap "Bakterier")

Vad ska jag lära mig? 

Efter detta arbetsområde ska du kunna förklara:

 • vad liv är, vilka egenskaper som alla levande varelser har
 • kunna beskriva de olika cellerna som finns och kunna förklara deras funktion.
 • känna till hur livet på vår planet uppstod och var vi hittar liv.
 • du ska känna till hur man delar in allt levande i domäner
 • berätta om Linné och hans upptäckter och vad de har haft för betydelse för synen på naturen och naturvetenskapen
 • Kunna använda lupp och mikroskåp samt kunna veta vad mikroskåpets olika delar. 

Du ska även kunna förklara och använda begreppen:

Biologi, Organism, Cell, Flercellig, Encellig, Cellmembran, Cellkärna, Cellvägg, klorofyll, släktträd, biosfär, art, hybrid, ras, mikroskåp & lupp

 

Hur ska jag visa det? 

 • Diskussioner i grupper
 • laborationer och undersökningar
 • PROV v.38 (Mer info om provet hittar du i uppgiften till planeringen)

Bedömning sker både formativt under lektioner samt i ett examinerande prov. 

Du kan se bedömningen i matrisen nedan.

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Undersökningar och laborationer 
 • Genomgångar & filmer
 • läsa texter och svara på frågor i Biologiboken

Uppgifter

 • Prov - Biologi kap: Allt som lever

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi - Allt som lever

Förmågan att utföra systematiska undersökningar

Når ej ännu kunskapskraven
E
C
A
Genomföra en systematisk undersökning efter given planering
Du genomför undersökningar efter färdig planering med viss systematik
Du genomför undersökningar efter färdig planering med relativt god systematik.
Du genomför undersökningar efter färdig planering med god systematik.
Användandet av utrustning
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder Du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
Du gör dessutom enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör dessutom utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör dessutom välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda  begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband.

Når ej ännu kunskapskraven
E
C
A
Använda begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: