Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Bakterier

Skapad 2020-04-15 08:04 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 7 Biologi
I det här arbetsområdet ska du får lära dig om bakterier. Bakterier finns överallt, det finns både goda bakterier på och i din kropp som hjälper till att skapa vissa vitaminer men det finns också dåliga bakterier som kan göra dig sjuk.

Innehåll

Tidsperiod

v.14-17. Prov på "Allt som lever" och "Bakterier" fredag 8 maj.

Vad ska jag lära mig? 

Efter detta arbetsområde ska du kunna förklara/känna till:

 • Hur bakterier förökar sig
 • Känna igen olika sorters bakterier
 • Några sjukdomar som orsakats av bakterier
 • Hur man skyddar sig själv och mat från bakterier
 • Hur virus skiljer sig från bakterier 
 • känna till nyttiga bakterier 

Du ska även kunna förklara och använda begreppen:

Kocker, baciller, spiriller, penicillin, antibiotika, resistenta, blågröna bakterier, nedbrytare, virus & steril teknik. 

 

Hur ska jag visa det? 

 • Svara på frågor i boken, kap "Bakterier"
 • Planera och genomföra en undersökning
 • Laborationsrapport - Lämnas in på Onenote "Ha12A-NO"

Bedömningen av din laborationsrapport sker i matrisen nedan. Du ska även självskatta din rapport när du är klar med denna. 

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Undersökningar och laborationer 
 • Genomgångar
 • läsa texter och svara på frågor i Biologiboken 
 • Filmer

Uppgifter

 • Laborationsrapport - Bakterier & Hygien

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi - Bakterier

Genomföra en systematisk undersökning

Genomföra och utvärdera en systematisk undersökning
Ej ännu godkänd nivå
E
C
A
Genomförande
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar från givna frågeställningar och instruktioner.
Du genomför undersökningen med viss systematik. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du genomför undersökningen med relativt god systematik. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du genomför undersökningen med god systematik. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Utvärdering
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar slutsatser med koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier. Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Eleven gör en dokumentation av undersökningen med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du lämnar in en enkel dokumentation.
Du lämnar in en utvecklad dokumentation.
Du lämnar in en välutvecklad dokumentation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: