Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våren är här!

Skapad 2020-04-15 08:17 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vintern är slut och det börjar hända mycket i naturen. Snön har smält. Knopparna på träden börjar slå ut och de första vårblommorna tittar fram ur jorden. Alla fåglar som varit i varmare länder kommer tillbaka. I buskar och träd hörs fågelsång. På marken börjar det röra sig, myror och insekter kryper fram och värmer sig i solen och fjärilar flyger mellan blommorna. Det är våren som har kommit!

Innehåll

 

Mål med detta arbetsområde:

Under perioden kommer vi att lära oss naturen på våren och sommaren. Du ska kunna förklara hur pollinering går till och ge exempel på viktiga pollinerare. Du ska även kunna ge en enkel förklaring till hur växternas fotosyntes fungerar. Du ska kunna beskriva insekters ofullständiga eller fullständiga förvandling. 

Efter arbetsområdet om vår och sommar ska du kunna:

 • Namnen på några vanliga blommor. 
 • Namnen på några fåglar i din närhet. 
 • Förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerade. 
 • Förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa.
 • berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • EPA-diskussioner
 • Leta vårtecken
 • Praktiska uppgifter och laborationer
 • Arbete med begreppsförståelse
 • läsa och diskutera faktatexter.
 • se på och diskutera filmer.
 • svara på frågor kring området
 • lära dig begrepp kopplade till arbetsområdet våren och sommaren.
 • Plantera och följa en solros från frö till blomma
 • Rita vår- och sommarblommor som bildar en bukett på väggen.

Hur bedöms din förståelse 

 • Du har baskunskaper om arbetsområdet. (Vad menas med pollinering, vad är fotosyntes och varför har blommor så vackra färger)
 • Du förstår några begrepp inom arbetsområdet. (ex: fotosyntes, pollinering, hjärtblad, pollen, ståndare  m.m)
 • Du kan beskriva och ge exempel på hur naturen förändras under vår och sommar.
 • Din förmåga att muntligt kunna delta i diskussioner som gäller olika områden som berör tema Vår och sommar (Hur du diskuterar/resonerar)
 • Du kan ställa frågor och lyssna på andra. (Nyfikenhet, lyhördhet)

Källor vi kommer att använda

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  Koll på NO 4 (kapitel 7)
 •  Begreppslistor
 •  Filmer från sli.se och ur.se
 • Praktiskt arbete vid plantering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: