Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhet utomhus

Skapad 2020-04-15 08:22 i Ängslyckans förskola Kristianstad
Förskola
Att använda utemiljön i den pedagogiska verksamheten

Innehåll

Dela in barnen i två grupper. Två pedagoger går iväg med hälften av barnen utanför förskolans område. En pedagog stannar kvar med resten av barngruppen.

Följa våren, titta efter vårtecken som knoppar och små kryp 

Ta kort och rita av något i naturen, stilleben

Plantera bl a frö i pallkrage

Rörelse i naturen efter instruktioner t ex uppför backen, runt trädet

Matematik i naturen t ex hitta lika, lång-kort, fler-färre

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: