Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Svampar

Skapad 2020-04-15 08:21 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola 7 Biologi
På hösten är det mycket svampar som växer i skogarna, vissa av dessa kallas för "skogens guld" och är delikatesser på matbordet medan andra är livsfarliga att äta. Kanske visste du att svampen räknas varken ett djur- eller till växtriket. Svamparna är spännande organismer som finns i olika former och kan växa på olika ställen både i skogen och på kanelbullen. I det här arbetsområdet ska vi fördjupa oss mer om svamparna.

Innehåll

Tidsperiod

v.22-23

Vad ska jag lära mig? 

• Kunna skilja svampar från växter och djur

• Känna till hur storsvampar är uppbyggda

• Veta hur svampar sprider och förökar sig

 • Känna igen och kunna ge exempel på vanliga matsvampar och någon giftig svamp

 • Kunna beskriva tre olika sätt som svampar kan få näring på

 • Veta vad mögel är

 • Veta vilka ämnen jästsvampar bildar av socker

 • Känna till någon svamp som är parasit på människor

 • Veta vad lavar är och ge exempel på sådana

 

Begrepp:

Mycel, hatt, fot, sporkroppar, storsvampar, mögel, lav, tickor, jäst, parasit, röta, nedbrytare, saprofyt, mykorrhiza & symbios.

 

Hur ska jag visa det? 

 • Deltagande på lektion 
 • Genomgångar och filmer
 • laborationer, exkursioner och undersökningar
 • Skriva svar på frågorna i kap "Svampar" i OneNote.
 • Du ska rita och beskriva en svamp samt lämna in din teckning!

Bedömningen visas i matrisen nedan.

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? 

 • Exkursion och laboration 
 • Genomgångar & filmer
 • Rita av och beskriva olika svampar
 • Svara på frågor i boken

Uppgifter

 • Laboration - Jäst

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  A 9

Matriser

Bi
Biologi - Svampar

Förmågan att genomföra fältstudier & naturvetenskapliga undersökningar

Ej uppnått godkänd nivå
E
C
A
Planera och genomföra undersökningar
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar. Du arbetar med viss systematik. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar. Du arbetar med relativt god systematik. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar. Du arbetar med god systematik. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämför resultat och drar slutsatser
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.

Förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Ej uppnått godkänd nivå
E
C
A
Begrepp
Eleven kan använda relevanta naturvetenskapliga begrepp för att beskriva olika svampars uppbyggnad, funktion, och för att kunna förklara hur svampar skiljer sig från växter och djur.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang. Du visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. Du berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers olika anpassning till olika miljöer på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang. Du visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med relativt god av biologins begrepp. Du berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers olika anpassning till olika miljöer på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang. Du visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med god av biologins begrepp. Du berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers olika anpassning till olika miljöer på ett välutvecklat sätt.
Resonemang
Eleven kan föra resonemang om hur människan påverkar naturen och hur naturen påverkar människan genom att t.ex. plocka svamp.
Du kan dessutom föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du kan dessutom föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du kan dessutom föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: