Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Familj och vänner

Skapad 2020-04-15 08:30 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 – 9 Samhällskunskap
I dagens Sverige finns många olika typer av familjer och levnadsformer. Alla människor behöver andra närstående människor omkring sig. Alla behöver familj och vänner men det finns olika sätt att leva på. Det ska vi lära oss om nu.

Innehåll

Familjer, en uppgift i SO. Ni blir indelade i grupper. Varje grupp ska bilda två olika familjer.
 
1.Skriv ner vad familjemedlemmarna heter. Tänk på att det finns många olika familjer. Barnen i familjerna ska gå i samma skola.
 
2. Träna på att rita mangahuvuden (2)
 
3. Beskriv varje person i familjen på ett särskilt papper(3) som du får av mig. Du ska även rita personens ansikte/huvud. Fyll i fakta om personen. Du får ett annat papper (4)där du får hjälp med att komma på detaljer till ansiktet.
 
4. Du får ta en figurmall (5 och 6) att rita hela din familjemedlem efter. Det är olika mallar för barn och för vuxna medlemmar i familjen. Måla din familjemedlem och ge hen kläder som passar. Lägg era familjer i en plastmapp.
 
Era familjer kommer att få olika uppdrag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: