Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter/media och källkritik. Årkurs 3

Skapad 2020-04-15 09:57 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Källkritik
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Hur ska jag veta om det jag läser eller hör är sant? Hur kan jag veta om en källa är tillförlitlig? Du kommer få lära dig att vara källkritisk och jämföra olika typer av källor.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta/ metoder:

Läsa och skriva

Diskussioner och samtal

Minibladet

So - boken 80-83

Jämföra källor och dess trovärdighet

Använda olika typer av källor

 

Ikt media:

 

VAD ska jag lära mig?

 

Du ska lära dig vad  källkritik betyder.

Du ska lära dig att söka och hitta information. 

Du ska kunna  jämföra och värdera olika typer av källor.

 

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och VAD kommer att bedömas?

 Då ska du visa att du kan värdera olika källor, hitta lämpliga källor och beskriva hur du kan ta reda på om en källa är tillförlitlig. Du ska kunna delta i diskussioner kring texter och samtala om olika källor.  Du ska kunna använda dig av olika typer av källor när du söker information samt jämföra källorna med varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: