Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr eller senare exploderar jag

Skapad 2020-04-15 09:51 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under kommande veckor kommer du att läsa en skönlitterär bok. Följ anvisningarna inför boksamtal.

Innehåll

V. 16  

Onsdag 12.25-13.15  

Lektionsordning:  

 1. Genomgång av upplägget.  

Vad/hur är det vi ska göra?- Vi ska under v.16-19 veckor läsa boken “förr eller senare exploderar jag” av John Green.   

Ni kommer varje vecka ha ett visst antal sidor att läsa. Är det så att man inte hinner läsa de angivna sidorna på lektionstid så tar man hem boken och läser klart. Det är ca 100 sidor i veckan vilket innebär att man behöver ta ansvar själv för att sidorna blir lästa.  

 

Varför ska vi göra det? - Kunskapskraven.  

 1. Tankekarta/förförståelse om boken, titel och omslag.  

 1. Läsa boken. Läraren läser några sidor/första kapitlet högt. Resten av tiden tyst läsning.  

 1. Slut för idag! 

 

Läsa till nästa onsdag- Kap 1- 3 (s.11- 53), Kap 4- 6 (s.54-109) 

 

Fredag 9.40-10.30 

Tyst läsning av boken. Sista 10  min skriva en kort sammanfattning av det man läst.  

 

Tydliggöra att man inte får läsa längre än de angivna sidorna.  

 

 

V.17  

Måndag 8.20-9.15 

Tyst läsning.  

 

Onsdag 12.25-13.15 

Läsa 

 

Fredag 9.40-10.30 

Diskussion kring boken/Bokcirkel 

Vad handlar den om? Vilka är personerna? Vad tycker vi om x?  

 

Läsläxa till nästa onsdag- Kap 7-10 (s.110-155), Kap 11- 13 (s.156- 216) 

 

 

V.18  

Måndag 8.20-9.15 

Läsa  

Onsdag 12.25-13.15 

Diskussion kring boken/Bokcirkel 

 

Läsläxa till nästa Fredag- Kap 14- 20 (s. 217-257), Kap 21-25 (s.258-308) 

 

Fredag 9.40-10.30  

LOV  

 

V.19  

Måndag 8.20-9.15 

Läsa  

Onsdag 12.25-13.15 

Läsa  

Fredag 9.40-10.30 

Diskussion kring boken/bokcirkel (Sista) 

 

 

V.20  

Måndag 8.20-9.15 

Introducera skrivuppgift

Mall för hur man skriver. Exempeltexter som vi tillsammans tittar på.  

 

Onsdag 12.25-13.15 

Skrivuppgift  

 

Fredag 9.40-10.30 

Skrivuppgift 

 

v.21  

Måndag 8.20-9.15 

Skrivuppgift  

 

Onsdag 12.25-13.15 

Skrivuppgift 

Kamratbedömning

 

V.22 

Måndag 8.20-9.15 

Kamratbedömning  

Onsdag 12.25-13.15 

Bearbeta texten

 

Fredag 9.40-10.30 

Lämna in slutgiltig version

 

 
 

 

 

 

Uppgifter

 • Dagbok

 • Boksamtal onsdag 29/4

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: