Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Nordiska språk (v. 16-19)

Skapad 2020-04-15 10:16 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
De länder som ligger nära varandra kallas för grannländer och språken som talas där kallas för grannspråk. En del grannspråk är väldigt lika varandra. Det gäller till exempel svenska och norska. I det här arbetsområdet bekantar vi oss med några av de språk som finns i Norden.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att låta eleverna lära sig mer om grannspråken finska, norska och danska och hur de förhåller sig till svenskan. Eleverna får gå igenom likheter och skillnader mellan språken och får testa att använda en digital ordbok för att översätta mellan dem.

Arbetsområdet inleds med en allmän översikt över det gemensamma nordiska språkområdet och övergår sedan till en fördjupning i norska, danska och finska. Eleverna får titta närmare på hur språkfamiljerna hänger samman genom att göra ett språkträd. De får möjlighet att lyssna på hur språken låter och får på ett lekfullt sätt närma sig språken genom att bland annat ta del av svenskvitsar och göra ett finskt memory.

Lärandemål

Kunna förklara skillnaden mellan ett par identiska norska och svenska ord.
Kunna diskutera skillnaden mellan talad svenska och finska.
Kunna redogöra för hur de nordiska språken är släkt i ett språkträd.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
    Sv  E 6
  • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
    Sv  C 6
  • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
    Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: