Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vecka 16, Magnetism

Skapad 2020-04-15 10:45 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola F

InnehållVecka  16

 

Demonstration / Laboration

El och magnet

Magnetfält kring ledare

1820 gjorde H C Orstedt ( dansk fysiker ) 

Ett experiment i Köpenhamn

med en kompassnål och en el-ledare. När det gick ström i ledaren rörde sig kompassnålen. Alltså måste det bildas ett-magnetfält runt allt som leder el.

 

Elektromagnet

En magnet som går på el

  • stäng av /på

  • Kan göras starkare.För en elektromagnet behövs

El och en spole

Då blir den magnetisk

Den blir starkare på 3 sätt

  1. Lägg till en järnkärna

  2. Mer varv på spolen

  3. Mer ström

  

Svara på frågorna som finns på sidan 121.

 

Vi tittar på film 

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V4744

 

Både elektriciteten och magnetismen har varit kända ända sedan antiken. Men det var inte förrän i början av 1800-talet som en vetenskapsman lyckades hitta ett samband mellan de två fenomenen. År 1820 hörde Ampère talas om den danske fysikern Hans Christian Ørsted, som hade upptäckt besynnerliga samband mellan elektricitet och magnetism – två fenomen som hittills hade ansetts vara skilda från varandra.

 Ampère bestämde magnetfältets riktning och skapade den första strömvågen. Ampère räknas definitivt bland de allra främsta av det tidiga 1800-talets största vetenskapsmän.

 Syfte/inlärningsmål • att presentera André Marie Ampère och hans upptäckter •

 att förklara hur elektromagnetismen fungerar och vilken betydelse denna fick • att ge inspiration till att diskutera vetenskap och dess betydelse för människans och samhällets utveckling Mål som eleverna bör ha uppnått efter genomgången grundskola, bl.a. – Utveckla kunskap om den fysikaliska vetenskapens kunskapsbildande metoder, särskilt vad gäller formulering av hypoteser samt mätningar, observationer och experiment, – ha kunskap om universums, jordens, livets och människans utveckling, – känna till några 

 

Svara på frågorna som finns på sidan 121.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: