Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-04-15 10:48 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Argumenterande text om teater.

Matriser

Sva
Argumenterande text

Kunskapskrav

E
C
A
Skriva texter av vetenskaplig karaktär
Eleven kan skriva texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation.
Eleven kan skriva väldisponerade (utredande och) argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt med säkerhet använda stilistiska drag som är typiska för texttypen.
Eleven kan skriva väldisponerade (utredande och) argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt använder med säkerhet och precision idiomatiska uttryck och stilistiska drag som är typiska för texttypen.
Ny aspekt
Ordförråd och grammatisk behärskning
Ordförrådet, [...] och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga [...] kommunikationen.
Ordförrådet, [...] och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga [...] kommunikationen.
Ordförrådet, [...] och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga [...] kommunikationen.
Ny aspekt
Hantera och använda källor
Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, texter om ämnen som är bekanta för honom eller henne och omsätter sin sammanfattning i [...] skriftlig sammanställning som till viss del anpassats till texttyp och mottagare.
Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika ämnen och omsätter sin sammanfattning i [...] skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare.
Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika, både konkreta och abstrakta, ämnen och omsätter sin sammanfattning i [...] skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: