Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent - åk8C

Skapad 2020-04-15 10:27 i Ärentunaskolan Uppsala
Eleven ska lära sig förstå och använda sig av bråk, procent och statistik.
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

Mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

 • procentform
 • decimalform
 • bråkform
 • procent
 • andel
 • delen
 • det hela
 • procent
 • förändringsfaktor

Metoder vi använder:

 • Beräkna andel i procent
 • Beräkna delen i procent
 • Beräkna höjningar och sänkningar i procent
 • Beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktor

Arbetsgång

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i matematikboken
 • Redovisningsuppgifter
 • Diagnos
 • Prov

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Tidsplanering

V14

Procent

Beräkna andelen i %

Beräkna förändringen i procent

 

s.174

s.175

s.176

 

s.188

s.189

s.190

 

V16

Beräkna delen

Förändringsfaktor

s.177

s.178-179

 

s.191

s.192-193

 

V17

Förändringsfaktor

Beräkna förändringen med f.faktorn

När förändringen är mer än 100 %

Jämför med procent

 

s.178-179

s.180

s.181

s.182-183 (54+välj5)

 

s.192-193

s.194

s.181 (välj 3)

s.182-183 (54+välj4)

 

V18

Diagnos
TEST onsdag

 

s.186-187

Röd kurs

s.198 (välj 3)

s.199 (välj 3)

s.200-201 (välj 4)

 

s.186-187

Arbetsblad

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: